HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 15

Przychody zwolnione z opodatkowania Polski Ład

Rozszerzony katalog przychodów zwolnionych z opodatkowania dla Pracowników i Zleceniobiorców


Propozycja zmian od 1 stycznia 2022 r.:

Polski Ład wprowadza trzy dodatkowe zwolnienia z opodatkowania m.in.:
dla pracowników i zleceniobiorców, tzw.:
1)
ulga na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PDOF)
2)
ulga dla rodziców (art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PDOF)
3)
ulga dla podatników po 60 roku życia (art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PDOF)

Ważne:
Płatnik przy poborze zaliczki na podatek uwzględnia powyższe zwolnienie, jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzone na piśmie oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania tych zwolnień. Płatnik stosuje zwolnienie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie dłużej niż do upływu terminu wskazanego przez podatnika.


Art. 21 ust. 1 ustawy o PDOF – Wolne od podatku dochodowego są 
przychody:

  • ze stosunku służbowego
  • stosunku pracy
  • pracy nakładczej
  • spółdzielczego stosunku pracy
  • z umów zlecenia o których mowa w art. 13 pkt 8, oraz
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej
  • ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Ulga na powrót:
przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego (z pewnymi wyjątkami)
do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Ulga dla rodziców:
który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci
do wysokości przychodów nieprzekraczających w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Ulga dla podatników po 60 roku życia:

  • po ukończeniu 60 roku życia w przypadku kobiet
  • 65 roku życia w przypadku mężczyzny

do wysokości przychodów nieprzekraczających w roku podatkowym kwoty 85 528 zł

Artykuł do pobrania w PDF
(na dole strony: POBIERZ ARTYKUŁ)

Najbliższe szkolenia (stacjonarne i on-line) z tematyki:
Rozliczania Wynagrodzeń dla Pracowników i Zleceniobiorców wynikające z „Polskiego ładu”
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace” to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.