HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe

Wypłata wynagrodzenia w styczniu za grudzień

Zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych
za grudzień wypłaconych w styczniu

Za przychody ze stosunku pracy uważane są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, a w szczególności wynagrodzenia. Od wypłaconych lub pozostawionych do dyspozycji wynagrodzeń płatnik (pracodawca, zleceniodawca) ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy pracownika/zleceniobiorcy, którą wpłaca do urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki.
Jeśli wynagrodzenie wypłacane jest w styczniu 2022 r.: to jest przychodem pracownika za 2022 r. Płatnik za wynagrodzenie wypłacone w styczniu (pomimo że jest to wynagrodzenie za grudzień) pobiera zaliczkę na podatek dochodowy i wpłaca ją na konto właściwego urzędu skarbowego do 21 lutego 2022 r. Ponadto zaliczkę tę powinien wykazać w deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – PIT-4R za rok 2022, którą powinien złożyć do końca stycznia następnego roku podatkowego do urzędu skarbowego tj. do końca stycznia 2023.

Wynagrodzenie za grudzień 2021 r. wypłacone w styczniu 2022 r. należy także wykazać w informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – PIT-11 i przekazać do końca stycznia 2023 r. do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania pracownika i samemu pracownikowi.

Zgodnie z powyższym:
Rozliczanie wynagrodzeń – należnych za miesiąc grudzień 2021 r. wypłaconych w miesiącu styczniu 2022 r. – z uwzględnieniem zmian przewidzianych w „Polskim Ładzie” (nowa kwota wolna od potrąceń – ulgi dla klasy średnie).

Podstawa prawna:

  • art. 15 ust. 1, ust. 4-4h, art. 16 ust. 1 pkt 57 i pkt 57a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
  • art. 22 ust. 1, ust. 5-6c, art. 23 ust. 1 pkt 55 i pkt 55a, art. 38 ust. 1a, art. 39 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace”
to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera
otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany
o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.