HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Lista plac ulga dla klasy sredniej

Lista płac 2022 r. – Polski Ład – ulga dla klasy średniej

Rozliczenie wynagrodzenia na liście płac w 2022 r. po zmianach przewidzianych w „Polskim Ładzie”
ulga dla „klasy średniej”

„Polski Ład” to kompleksowy program społeczno-gospodarczy a jednym z jego komponentów są zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które polegają m.in. na wprowadzeniu ulgi dla klasy średniej.

Więcej nt nowych ulg dla pracowników:
https://www.hrkadryiplace.pl/ulgi-podatkowe-polski-lad-dla-pracownikow-2022-jezek-przemyslaw-hrkadryiplace/

Poniżej przedstawiamy przykładową listę płac z rozliczeniem wynagrodzenia za pracę po zmianach od 1 stycznia 2022 r.
z uwzględnieniem pierwszej ulgi.

Za miesiące, w których podatnik uzyskał w tym zakładzie pracy przychody:

  • ze stosunku służbowego
  • stosunku pracy
  • pracy nakładczej i
  • spółdzielczego stosunku pracy

w wysokości wynoszącej od 5 701 zł do 11 141 zł które podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 płatnik pomniejsza dochód ustalony zgodnie ust. 2, o kwotę ulgi dla pracowników, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2aa,
w wysokości obliczonej według wzoru:

dla A wynoszącego
co najmniej 5 701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8 549 zł
(A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17


Przykład
Pracownik (wiek 27 lat) zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wynagradzany stałą miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości: 6 000 zł.
U pracownika stosowane są:

  • podstawowe kup: 250 zł
  • ulga podatkowa: 425 zł             (złożone oświadczenie PIT-2)

Pracownik nie jest uczestnikiem PPK. Składka na ubezpieczenie wypadkowe: 2%.

Rozliczenie podatkowo-składkowe wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2021 r. (wypłata 5 stycznia 2022 r.).

ulga dla pracownikow

(6 000 zł x 6,68% – 380,50 zł) : 0,17 = 119,41 zł

lista plac 6

Przed zmianą:           4 318,43 zł     kwota do wypłaty
Po zmianie:                4 319,43 zł     kwota do wypłaty
Różnica:                     + 1 zł             (rocznie: 12 zł)

Najbliższe szkolenia z tematyki:
Rozliczania Wynagrodzeń dla Pracowników i Zleceniobiorców wynikające z „Polskiego ładu”
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace”
to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera
otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany
o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.