HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
brak przerwy w niedolnosci do pracy

Brak przerwy w niezdolności pracy

Brak przerwy co najmniej 61 dni kalendarzowych w niezdolności do pracy
może spowodować brak prawa do świadczeń chorobowych w 2022 r.

 

Świadczenia chorobowe:
Aktualny stan prawny:
Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U z 2021 r., 1133) zwana dalej: ustawą zasiłkową
oraz
dodatkowych wyjaśnień udzielił ZUS w wydanym: Komentarzu do ustawy zasiłkowej
data publikacji: grudzień 2019 r. dostępnym na stronie: www.zus.pl.

Zmiany:
Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 września 2021 r., poz. 1621).
Nowe zasady przyznawania i obliczania zasiłków na podstawie ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1133) wchodzą w życie 1 stycznia 2022 r.

Zmiany od dnia 1 stycznia 2022 r.:

W art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.
Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży (art. 4 pkt 3 ustawy zmieniającej).

Komentarz:
Do okresu zasiłkowego będą wliczane wszystkie okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekroczy 60 dni, bez względu na to, czy niezdolność do pracy będzie spowodowana tą samą czy inną chorobą. Czyli nie będzie miało znaczenia, czy po przerwie trwającej do 60 dni pracownik stanie się niezdolny do pracy z powodu tej samej, czy też innej choroby.

Przykład:
Pracownik choruje w miesiącu listopadzie 2021 r.: 30 dni wiec naliczamy wynagrodzenie chorobowe. Potem ma przerwę cały grudzień czyli 31 dni. W styczniu 2022 r. znów choruje. Wypłacam znowu wynagrodzenie chorobowe – czy łącze to do jednego okresu zasiłkowego?
Wypłacamy wynagrodzenie chorobowe. Brak przerwy pomiędzy okresami niezdolności do pracy co najmniej 61 dni kalendarzowych powoduje wliczenie poprzedniego okresu niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego (zmiany od 1 stycznia 2022 r.). Po zmianach nie ma znaczenia czy niezdolność do pracy w styczniu 2022 r. była spowodowana inną jednostką chorobową.

Przykład:
Pracownik choruje od 10 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. na zapalenie oskrzeli. Wcześniej wykorzystał już 182 dni okresu zasiłkowego z powodu złamania ręki – zwolnienie lekarskie zakończyło się 8 grudnia 2021 r. Pracownik od 10 lutego 2022 r. będzie ponownie niezdolny do pracy i lekarz wystawi mu kolejne e-ZLA do 25 lutego 2022 r. Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ustalania okresu zasiłkowego. Zatem wszystkie niezdolności do pracy spowodowane chorobą, pomiędzy którymi nie było przerwy dłuższej niż 60 dni kalendarzowych, należy wliczyć do jednego okresu zasiłkowego. Wynagrodzenie chorobowe od 10 lutego 2022 r. pracownikowi nie przysługuje. Pracownik ten może wnioskować jedynie o świadczenie rehabilitacyjne.

Jeżek Przemysław