HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
choroba a urlop opiekuńczy i okolicznościowy

Choroba pracownika a urlop opiekuńczy

# 8
Pytanie uczestnika

Pracownik korzysta z 3 dniowego urlopu opiekuńczego. W trakcie tego urlopu na PUE ZUS wpłynęło zwolnienie lekarskie. Czy choroba pracownika przerywa urlop opiekuńczy ?
Jak postąpić w sytuacji gdy choroba pracownika przypadnie na zwolnienie tzw. urlop okolicznościowy ?

Odpowiedź
Na temat nowego uprawnienia którym jest urlop opiekuńczy pisaliśmy:
https://www.hrkadryiplace.pl/urlop-opiekunczy-po-nowelizacji-kodeksu-pracy-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/

Z regulacji prawnych nie wynika aby niezdolność do pracy pracownika przerywała urlop opiekuńczy. Wątpliwości wynikają z tego, że choroba pracownika powoduje brak możliwości opieki nad osobą na którą wnioskowało się o to zwolnienie przy czym nie ma podstaw do „automatycznego” przerwania tego urlopu jak ma to miejsce w przypadku urlopu wypoczynkowego (art. 166 kodeksu pracy). W sytuacji gdy pracownik wystąpi z wnioskiem o przerwanie urlopu opiekuńczego w związku z chorobą, uważam, że pracodawca powinien ten wniosek uwzględnić. Do urlopu opiekuńczego stosuje się odpowiednio art 1881 kodeksu pracy.
Taka samo należy postąpić w przypadku zwolnienia (2 lub 1 dzień) tzw. urlop okolicznościowy. Również nie ma podstaw do jego przerwania w związku z chorobą pracownika.
Zarówno Państwowa Inspekcja Pracy jak i Ministerstwo pracy zgodnie uznały, że:
(…)
przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy nie przewidują przerwania zwolnienia w związku z chorobą pracownika. Nie ma też podstaw do odpowiedniego stosowania w takim przypadku art. 166 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy, przewidującego przerwanie urlopu wypoczynkowego w związku z czasową niezdolnością do pracy wskutek choroby. W konsekwencji należy uznać, że niezdolność do pracy z powodu choroby w dniu, w którym pracownikowi udzielono tzw. urlopu okolicznościowego, nie przerywa jego biegu, czyli pozostaje bez wpływu na jego udzielenie.

Pamiętaj
Za czas zwolnienia lekarskiego, przypadającego w okresie urlopu opiekuńczego, pracownikowi nie przysługuje świadczenie chorobowe (art. 12 ust. 2 pkt 5 ustawy zasiłkowej). 

Jeżek Przemysław
11 września 2023 r. zapraszamy na darmowy webinar nt. ustalania wysokości wynagrodzenia za okres urlopu opiekuńczego i zwolnienia tytułem działania siły wyższej.

Doradztwo Szkolenia Płacowe 87