HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Ustawa o PDOF 47

Urlop rodzicielski przepisy przejściowe

# 7
Pytanie uczestnika

1.
Pracownica w dniu 10 marca 2022 r. zakończyła urlop rodzicielski w wymiarze 6 tygodni (kobieta urodziła jedno dziecko przy jednym porodzie) z którego korzystała bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni. Ojciec dziecka nie korzystał z części urlopu rodzicielskiego.

Czy rodzice mają prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego ?
2.
Pracownica w dniu 24 września 2022 r. zakończyła urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni (kobieta urodziła jedno dziecko przy jednym porodzie). Po urlopie żadne z rodziców nie korzystało z urlopu rodzicielskiego w maksymalnym wymiarze do 32 tygodni.
Czy rodzice mają prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego ?

Odpowiedź
Przepisy przejściowe ustawy
z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 4.4.2023 r. poz. 641). Data obowiązywania: 26 kwietnia 2023 r.
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/641
art. 27 – 35 ustawy
Z przepisów przejściowych wynika, że jeżeli rodzice dziecka w okresie od 2.8.2022 r. do 26.4.2023 r. mieli prawo do conajmniej 1 dnia urlopu rodzicielskiego lub korzystali z niego we wskazanym okresie, mają prawo do wydłużonej części urlopu w wymiarze do 9 i 24 tygodni.

Przykład
Pracownica 10 marca 2022 r. zakończyła urlop rodzicielski w wymiarze 6 tygodni (kobieta urodziła jedno dziecko przy jednym porodzie) z którego korzystała bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni. Ojciec dziecka nie korzystał z części urlopu rodzicielskiego. Skoro w okresie od 2 sierpnia 2022 r. do 26 kwietnia 2023 r. tj. do dnia wejścia w życie nowych przepisów rodzice dziecka mieli prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze 16 tygodni (maksymalny wymiar urlopu rodzicielskiego do wykorzystania w późniejszym terminie) to nabyli prawo do wydłużonej części urlopu rodzicielskiego w wymiarze 9 lub 24 tygodni. Do końca roku kalendarzowego w którym dziecko ukończy 6 rok życia, rodzice mogą wykorzystać do 25 tygodni urlopu rodzicielskiego (16 + 9) dzieląc go maksymalnie na 4 części. Zarówno matka jak i ojciec mogą wykorzystać urlop rodzicielski w jednej części 25 tygodni.

Przykład
Pracownica 24 września 2022 r. zakończyła urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni (kobieta urodziła jedno dziecko przy jednym porodzie). Po urlopie żadne z rodziców nie korzystało z urlopu rodzicielskiego w maksymalnym wymiarze do 32 tygodni. Skoro rodzice „świadomie” zrezygnowali z urlopu rodzicielskiego, nie wykorzystując bezpośrednio po urlopie macierzyńskim minimalnej części urlopu rodzicielskiego w wymiarze 6 tygodni to w okresie od 2 sierpnia 2022 r. do 26 kwietnia 2023 r. tj. do dnia wejścia w życie nowych przepisów rodzice dziecka nie mieli prawa do urlopu rodzicielskiego tym samym nie mają prawa do wydłużonej części urlopu w wymiarze do 9 lub 24 tygodni.

Jeżek Przemysław
Szkolenia
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/