HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
dodatkowy urlop wypoczynkowy niepelnosprawnego jezek przemyslaw

Dodatkowy urlop dla niepełnosprawnego pracownika

Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego a rozwiązanie umowy o pracę w tym samym roku

 

Pracownik legitymujący się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nabywa prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.
Urlop dodatkowy nie przysługuje pracownikowi uprawnionemu do urlopu wypoczynkowego przekraczającego 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie przepisów odrębnych, chyba że jest on niższy niż 10 dni roboczych, wówczas zamiast niego przysługuje urlop z tytułu niepełnosprawności (art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego nabywa się po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności (art. 19 ust. 1 zd. 2 ustawy o rehabilitacji).
Dniem zaliczenia do stopnia niepełnosprawności jest dzień posiedzenia zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Obliczenia rocznego stażu pracy należy dokonać od pierwszego dnia pracy przypadającego po dniu zaliczenia do ww. stopnia niepełnosprawności, o ile pracownik pozostaje w stosunku pracy a dokonuje się tego w sposób właściwy dla uprawnień z prawa pracy. Staż do nabycia prawa do pierwszego urlopu z tytułu niepełnosprawności podlega sumowaniu niezależnie od ewentualnej zmiany pracodawcy.

Ważne:
————————
Uprawnienie do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego pracownik nabywa w pełnym wymiarze 10 dni (urlop ten przysługuje po przepracowaniu jednego roku – z dołu). Dodatkowy urlop kolejny, do którego prawo jest nabywane w następnym roku kalendarzowym, jest urlopem proporcjonalnym w razie nieprzepracowania pełnego roku kalendarzowego.

Przykład:
—————

Pracownik, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy legitymujący się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w dniu 20 marca 2021 r. nabył prawo do pierwszego dodatkowego 10 dniowego urlopu wypoczynkowego. 
W dniu 31 lipca 2021 r. na mocy porozumienia stron nastąpi rozwiązanie umowy o pracę.
Za rok bieżący wymiar urlopu wypoczynkowego wyniósł:
kodeksowy:
26 dni/12 m-cy x 7 m-cy = 15,17 dnia, po zaokrągleniu 16 dni 
z tytułu niepełnosprawności:

pełne 10 dni

Powyższa zasad zastosowanie będzie miała w przypadku zmiany stopnia niepełnosprawności w trakcie roku kalendarzowego

Przykład:
—————

Pracownik, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy legitymujący się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w dniu 10 czerwca 2021 r. przedłożył pracodawcy zaświadczenie o zaliczeniu go do lekkiego stopnia niepełnosprawności od dnia 1 czerwca 2021 r.
Za rok bieżący wymiar urlopu wypoczynkowego wyniósł:
kodeksowy:
26 dni
z tytułu niepełnosprawności:

pełne 10 dni

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace” to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.