HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
rozliczenie swiadczenia urlopowego na liscie plac jezek przemyslaw lista plac

Świadczenie urlopowe na liście płac

Świadczenie urlopowe na liście płac w 2021 r.

 

Zasady i warunki wypłaty świadczenia urlopowego reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS. Pracodawca niebędący jednostką budżetową i samorządowym zakładem budżetowym, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, może utworzyć ZFŚS albo wypłacać raz w roku kalendarzowym świadczenie urlopowe (art. 3 ust. 3 ustawy). Pracodawca może też całkowicie zrezygnować z udzielania pomocy socjalnej w wymienionych formach. Wyjątkiem jest pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, u którego działa zakładowa organizacja związkowa, która zawnioskowała o utworzenie ZFŚS. Wówczas rezygnacja nie jest możliwa.

Świadczenie urlopowe wypłaca się raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 Wypłata świadczenia urlopowego następuje: nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. Dla wypłaty tego świadczenia nie ma znaczenia czy pracownik uprawniony do jego otrzymania korzysta z zaległego urlopu wypoczynkowego, czy też z urlopu przysługującego za rok, w którym urlop jest wykorzystywany.

Wysokość świadczenia urlopowego ustala się zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o ZFŚS. W myśl powołanego przepisu, wysokość świadczenia nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika. Świadczenie ustalane jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy danego pracownika, z tym, że zasada proporcjonalności nie dotyczy pracowników młodocianych. A zatem kwota świadczenia urlopowego może być niższa od wysokości odpisu odpowiedniego dla danego rodzaju zatrudnienia pracownika, ale nie może tej wysokości przekroczyć.
W 2021 r. świadczenie urlopowe, zakładając, że, pracodawca wypłaca je w maksymalnej wysokości, dla pracownika zatrudnionego na cały etat w normalnych warunkach wynosi: 1 550,26 zł.
Świadczenie to jako przychód ze stosunku pracy, który nie został zwolniony z podatku na mocy art. 21 ustawy o PDOF, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Gdy pracodawca wypłaci pracownikowi świadczenie urlopowe w wysokości wyższej niż określona w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, to nadwyżka ponad tę kwotę podlegać będzie oskładkowaniu.

Ważne:
——————-

W przypadku pracownika, do ukończenia 26 lat, świadczenie urlopowego zwolnione jest z opodatkowania do wysokości przychodu nie przekraczającego w roku 2021 kwoty: 85 528 zł (art. 21 ust.1 pkt 148 ustawy o PDOF).
 
Ważne:
——————-

W sytuacji, gdy pracodawca wypłaci pracownikowi świadczenie urlopowe w wysokości wyższej niż określona w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, to nadwyżka ponad tę kwotę podlegać będzie oskładkowaniu.

Przykład
Pracodawca na dzień 01 stycznia 2021 r. zatrudnia 35 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i wypłaca pracownikom świadczenia urlopowe, zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS. Wartość tych świadczeń wynosi: 1 550,26 zł.
Pracownik (w wieku 29 lat), zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w tzw. normalnych warunkach pracy, otrzymał w dniu 18 maja 2021 r. świadczenie urlopowe w kwocie pomniejszonej o pobraną zaliczkę na podatek dochodowy. Jest to pierwsza wypłata dla pracownika dokonana w miesiącu maju 2021 r..
Pracownikowi przysługują koszty uzyskania przychodów w podstawowej wysokości tj.: w wysokości: 250 zł oraz kwota wolna od podatku w wysokości: 43,76 zł.


Rozliczenie świadczenia urlopowego za miesiąc maj 2021 r.:

987

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace” to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.