HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
praca w niedziele dodatki do wynagrodzenia jezek przemyslaw

Ile dodatków za pracę w niedziele

Ile dodatków do wynagrodzenia za pracę w niedziele


Za pracę w niedzielę uważa się pracę
wykonywaną między godziną 600 w niedzielę
 a godziną 600 w poniedziałek, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina (art. 1519 K.p.). Katalog prac i przypadków, w których dozwolone jest wykonywanie pracy w niedziele i święta ustawodawca określił w art. 15110 Kodeksu pracy.
Zasadą wynikającą z art. 15111 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy jest udzielenie pracownikowi w pierwszej kolejności za pracę w niedzielę innego dnia wolnego w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli.
Zgodnie z § 2-3 ww. przepisu w przypadkach, gdy udzielenie dnia wolnego w tym terminie okaże się niemożliwe, pracodawca powinien wyznaczyć pracownikowi, za pracę w niedziele lub święto, dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego (bez konieczności uzgodnienia terminu). Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedziele lub święto, do końca okresu rozliczeniowego, pracodawca zobowiązany jest do wypłaty pracownikowi oprócz normalnego wynagrodzenia dodatku w wysokości 100% za każdą przepracowaną godzinę.
Jeżeli nie zostały spełnione przesłanki dopuszczające pozarozkładową pracę w niedzielę lub święto, jej polecenie stanowi wykroczenie z art. 281 pkt 5 Kodeksu pracy zagrożone karą grzywny w wysokości od 1 tyś zł do 30 tyś zł.
W sytuacji gdy pracownikowi, za dodatkową pracę wykonywaną w niedzielę lub święto nie zostanie udzielony inny dzień wolny, może to spowodować naruszenie przeciętnej normy tygodniowej 40 godzinnej (praca w ramach normy 8 godzinnej).
W powyższej kwestii powstała wątpliwość ile dodatków 100% należy wypłacić pracownikowi za tą pracę gdyż:

  • praca ta naruszyła normę przeciętną w tygodniu oraz
  • była wykonywana w święto lub niedzielę

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy jak Ministerstwa Pracy w takiej sytuacji należy wypłacić pracownikowi oprócz normalnego wynagrodzenia za pracę dwa dodatki 100% pierwszy dodatek z tytułu braku udzielenia pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę lub święto, drugi za nadgodziny wynikające z przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy.


Inny pogląd wyraził:

SN
——————————————————

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 lutego 2006 r.:
(II PZP 11/05, OSNP 2006, nr 11-12, poz. 170), stwierdził, iż w razie nieudzielenia przez pracodawcę w okresie rozliczeniowym innego dnia wolnego od pracy w zamian za pracę, która była świadczona w niedzielę lub święto pracownikowi przysługuje za każda godzinę takiej pracy tylko jeden dodatek przewidziany w art. 15111 § 2 i § 3 Kodeksu pracy.


W stanowisku udostępnionym wydawnictwu GOFIN:

ministerstwo-rodziny-pracy-technologii
—————————————————————-

Ministerstwo uznało, że pracownikowi przysługują dwa dodatki.
Więcej:

http://www.czasopismaksiegowych.gofin.pl/redakcja-ubezpieczen-i-prawa-pracy,pracownikowi-przysluguja-dwa-dodatki-za-pozaplanowa-prace,7,5206.html

 

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace” to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.