HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
dopelnienie podstawy do ekwiwalentu

Dopełnienie podstawy do ekwiwalentu

Dopełnienie podstawy do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy a wykonywanie pracy w dniach wolnych

Przepis regulujący kwestię dopełniania składników wynagrodzenia wprowadza pewne wątpliwości interpretacyjne, gdyż nakazuje końcowy wynik pomnożyć przez liczbę dni, które pracownik był zobowiązany przepracować zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.
Zdarzają się sytuacje, w których pracownik zobowiązany jest do wykonywania pracy w dniach wolnych od pracy np. w wolną sobotę z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, za którą otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie a w przypadku nie udzielenia innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego, wypłaca się co do zasady dodatek w wysokości 100% tytułem przekroczenia normy przeciętnej w tygodniu.

Sprawa się komplikuje w sytuacji dopełnienia tego wynagrodzenia do podstawy ekwiwalentu, gdyż jak wskazano powyżej, końcowy wynik pomnożyć należy przez liczbę dni, które pracownik był zobowiązany przepracować zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy w związku z czym dni wolnych nie wliczamy do końcowego wyniku ale wynagrodzenie już tak co w niektórych sytuacjach powoduje zmniejszenie podstawy niż jej dopełnienie co obrazuje poniższy przykład.

Przykład

W dniu 22 czerwca 2021 r., pracownik zatrudniony w systemie równoważnym, wynagradzany stałą stawką miesięcznego wynagrodzenia w wysokości: 3 500 zł, nabył prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
Pracownik w miesiącach przyjmowanych do podstawy trzykrotnie wykonywał pracę w dniach wolnych od pracy, za co uzyskał wynagrodzenie w łącznej wysokości: 750 zł.
W przyjmowanym okresie pracownik powinien, zgodnie z rozkładem czasu pracy przepracować:
43 dni
a przepracował:
42 dni (1 dzień chorował)
oraz dodatkowo:
wykonywał pracę w 3 dniach wolnych od pracy.
Do podstawy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, pracodawca przyjął wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 3 500 zł oraz wynagrodzenie za dni dodatkowej pracy po dopełnieniu:
[750 zł : 45 dni (42 dni + 3 dni)] = 16,67 zł
16,67 zł x 43 dni = 716,81 zł
Po „dopełnieniu” podstawa wyszła niższa 716,81 zł < 750 zł
716,81 zł : 3 = 238,94 zł
Podstawa do ekwiwalentu wyniosła: 3 738,94 zł (3 500 zł + 238,94 zł).

Zgodnie z analizowanym przypadkiem należałoby uznać, że dni wolnych, w których pracownik wykonywał pracę, nie należy brać pod uwagę przy dopełnianiu podstawy, gdyż spowodowało to jej obniżenie niż dopełnienie. Nie przyjęcie tych dni pośrednio wynika z brzmienia § 16 ust. 2 rozporządzenia urlopowego, który stanowi, że mnożnikiem przy dopełnianiu podstaw jest liczba dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

A skoro tak, to dokonując uzupełnienia składników płacowych, powinniśmy uwzględniać dni przepracowane w ramach nominalnego czasu pracy. Tym bardziej, że praca w takie dni jak wolna sobota czy niedziela w pierwszej kolejności powinna być rekompensowana innymi dniami wolnymi, więc de facto liczba dni przepracowanych ponad „nominał” winna być korygowana o inne dni wolne.

 

MRPIPS NOWE 1

W dwóch wydanych dla HR Kadry i Płace Jeżek Przemysław stanowiskach
Ministerstwo uznało, że:

(…)
natomiast, pod zawartym w treści § 16 ust. 2 rozporządzenia urlopowego pojęciem „przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy” należy, zdaniem Departamentu, rozumieć liczbę dni pracy, jaką pracownik przepracowałby zgodnie z obowiązującym go rozkładem czas pracy, na podstawie wymiaru czasu pracy, obliczonego zgodnie z art. 130 Kodeksu pracy. W ocenie Departamentu, redakcja przepisu § 16 ust. 2 rozporządzenia urlopowego, a zwłaszcza zwrot „w ramach normalnego czasu pracy” nie daje podstaw do uwzględnienia liczby dni, w których praca była wykonywana w godzinach nadliczbowych, czyli poza normalnym czasem pracy (a zatem „pracy wykonywanej ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy” w rozumieniu art. 151 § 1 zd. l Kodeksu pracy, w którym zawarta jest definicja pracy w godzinach nadliczbowych).

 

Pełną treść dwóch stanowisk Ministerstwa wraz z przykładami znajdziesz w najnowszym wydaniu:kompendium

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace” to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.