HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
zmiany przepisow zus jezek przemyslaw

Zmiana przepisów ZUS

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw przyjęty został w dniu 27 maja 2021 r. przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny i skierowany do uchwalenia prze Sejm.

 

Zmiany w przepisach ustawy zasiłkowej od 1 stycznia 2022 r.

 • zmiany w prawie do świadczeń chorobowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracującym
 • krótszy okres wypłaty świadczeń po ustaniu ubezpieczenia chorobowego
 • nowe zasady ustalania okresu zasiłkowego przy ponownej niezdolności
 • ponowne ustalenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
 • podwyższenie zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu
 • zasiłek chorobowy dla kobiet w ciąży po ustaniu zatrudnienia
 • pozyskiwanie dodatkowych informacji przez ZUS i termin wypłaty zasiłków
 • uprawnienia do świadczeń chorobowych osób mające ustalone prawo do emerytury lub renty
 • przepisy przejściowe w okresie wprowadzanych zmian.

Zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy w 2021 r.

 • pojęcie rodzaju działalności według PKD
 • zdarzenie uznawane za wypadek ujmowane w ZUS IWA dla potrzeb różnicowania składki na ubezpieczenie wypadkowe
 • brak sukcesji stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
 • stopa procentowa składki wypadkowej do momentu uzyskania wpisu do REGON

Zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w 2021 i 2022 r.

 • ujednolicenie zasad objęcia ubezpieczeniami wspólników spółek z o.o., jawnej, partnerskiej i komandytowej
 • zmiany w dobrowolnym podleganiu ubezpieczeniom społecznym i dobrowolnym w tym osób współpracujących przy „uldze na start”
 • opłacenie składek po terminie
 • ograniczenie przekazywania korekt dokumentów ubezpieczeniowych
 • obowiązek założenia PUE ZUS przez wszystkich płatników
 • elektronizacja wniosków A1

 

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace” to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.