HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
zus zua zza zmiany

ZUS ZUA i ZZA z kodem zawodu od 16 maja

Do dokumentów przekazywanych za okresy przypadające przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego stosuje się wzory dokumentów w brzmieniu nadanym rozporządzeniem zmieniającym

 

Art. 10 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875 z późn. zm.), tzw. tarcza antykryzysowa 3.0,wprowadza zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Dwie z nich wchodzą w życie z dniem 16 maja 2021 r.

Pierwsza dotyczy:
delegacji dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowego zakresu danych zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3-5 i 7 ustawy o sus, mając na względzie zapewnienie kompletności danych przetwarzanych w rejestrach

Druga obejmuje:
zmiany w dokumentach zgłoszeniowych.

Formularze zgłoszeniowe do ZUS:
https://www.hrkadryiplace.pl/zmiany-w-formularzach-zua-zza-jezek-przemyslaw/

Wyszukiwarka kodów zawodu:
https://www.hrkadryiplace.pl/kody-zawodow-specjalnosci-zgloszenie-zus-jezek-przemyslaw/


Zapamiętaj:
Do dokumentów przekazywanych za okresy przypadające przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego stosuje się wzory dokumentów określone w przepisach rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2020 r. w brzmieniu nadanym rozporządzeniem zmieniającym (§ 2 rozporządzenia).

Przykład
Z dniem 14 maja 2021 r. zatrudniono osobę fizyczną na podstawie umowy o pracę na okres próbny. Z umowy tej osoba podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym:
 E-R-CH-W i obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zgłoszenia do ubezpieczeń należy dokonać na formularzu ZUS ZUA i przekazać do ZUS terminie 7 dni od dnia podlegania tym ubezpieczeniom (termin 7 dni należy liczyć od dnia następującego po powstaniu obowiązkowych ubezpieczeń. Jeśli ostatni dzień terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, to upływa on następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą).

W sytuacji gdy:

  • dokument zgłoszeniowych do ZUS przekazany zostanie do dnia 15 maja 2021 r. pracodawca nie ma obowiązku podawania w formularzu zgłoszeniowym kodu zawodu
  • w dokumencie zgłoszeniowym przekazany do ZUS od dnia 16 maja 2021 r. pracodawca miał obowiązek podać kod zawodu.

Jeżek Przemysław

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace” to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.