HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
dopelnianie zmiennych skladnikow w podstawie do ekwiwalentu za urlop

Dopełnienie zmiennych składników w podstawie ekwiwalentu

Dopełnianie zmiennych składników wynagrodzenia w podstawie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Do podstawy ekwiwalentu, przyjmuje się m.in. zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, i uwzględnia się je przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu (§16 ust. 1 rozporządzenia urlopowego).
Zsumowane faktycznie wypłacone zmienne składniki wynagrodzenia (wliczane do podstawy) dzieli się przez 3 (liczba pełnych miesięcy z których wynagrodzenie przyjęte zostało do podstawy).
Może się zdarzyć, że pracownik nie przepracował pełnego okresu, z którego ustalana jest podstawa w związku np. z
– chorobą

– urlopem wypoczynkowym bądź
– inną nieobecnością w pracy (urlop okolicznościowy, wezwanie do sądu).

Ważne:
———————————————

W związku z nieprzepracowaniem wszystkich rozkładowych dni pracy, w celu ustalenia średniej wysokości zmiennych składników, należy miesiące te uzupełnić do pełnych miesięcy kalendarzowych jest to tzw. dopełnianie podstawy ekwiwalentu.

W tym celu należy:

  • zsumować wynagrodzenie faktycznie wypłacone w tym okresie
  • podzielić je przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie
  • otrzymany wynik pomnożyć się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby
    w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy

(§16 ust. 2 rozporządzenia urlopowego).


Przykład

W dniu 20 marca 2021 r. z pracownikiem (w wieku 32 lat) rozwiązano umowę o pracę. Otrzymywał on stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości: 3 200 zł oraz w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc rozwiązania umowy o pracę otrzymał wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych dobowych.

Na dzień rozwiązania umowy o pracę pracownik miał 16 h niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

tabela wyliczenia

Ponieważ w miesiącach przyjmowanych do podstawy: styczeń 2021 r. – grudzień i listopad 2020 r. pracownik nie przepracował wszystkich rozkładowych dni, wynagrodzenie za nadgodziny za wskazane miesiące należy uzupełnić.

W celu uzupełnienia podstawy należy:
sumę wypłaconych nadgodzin z 3 miesięcy wynoszącą:
466,70 zł.
podzielić przez liczbę dni pracy, za które zostało wypłacone to wynagrodzenie:
466,70 zł : 52 dni = 8,98 zł.
następnie otrzymany wynik pomnożyć przez liczbę dni pracy, jakie pracownik w powyższym okresie powinien przepracować
8,98 zł x 60 dni = 538,80 zł.
otrzymaną kwotę podzielić przez 3
538,80 zł : 3 = 179,60 zł.

Kwota ta stanowi podstawę wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop:
[3 379,60 zł (3 200 zł + 179,60 zł) : 21] współczynnik = 160,93 zł
160,93 zł : 8 h norma czasu pracy = 20,12 zł
20,12 zł x 16 h niewykorzystanego urlopu = 321,92 zł.

Wysokość wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (do 20 marca 2021 r.):
3 200 zł : 184 h = 17,39 zł
godziny nieprzepracowane od 21 do 31 marca 2021 r.: 8 dni x 8 h = 64 h.
17,39 zł x 64 h = 1 112,96 zł
3 200 zł – 1 12,96 zł = 2 087,04 zł.
W miesiącu marcu nie wystąpiła praca w porze nocnej oraz w nadgodzinach.
Łączne wynagrodzenie wyniosło: 2 087,04 zł + 321,92 zł = 2 408,96 zł.

U pracownika stosowane są:

  • podstawowe koszty uzyskania przychodu: 250 zł
  • ulga podatkowa:                                          43,76 zł

ekwiwalent


Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?

Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace” to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.