HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
www.hrkadryiplace.pl 36

Niezdolność do pracy do końca okresu rozliczeniowego a dzień wolny za święto

# 14
Pytanie uczestnika
Pracodawca jako dzień wolny za święto 11 listopada 2023 r. ustalił dla wszystkich pracowników 22 grudnia 2023. Pracownik objęty jest 3 miesięcznym okresem rozliczeniowym przypadającym na październik – grudzień 2023 r. Czy w związku z niezdolnością do pracy do końca tego okresu rozliczeniowego tj. do 31 grudnia 2023 r. przysługuje mu rekompensata za nieudzielenie dnia wolnego za 11.11.2023 r ?
Odpowiedź
Jeżeli w dniu wolnym za święto tj. 22 grudnia 2023 r. pracownik będzie niezdolny do pracy z powodu choroby, na pracodawcy nie ciąży obowiązek udzielenia innego dnia wolnego ani rekompensata. Niezdolność do pracy z powodu choroby powoduje obniżenie wymiaru czasu pracy o tyle godzin ile pracownik miał do przepracowania zgodnie z rozkładem czasu pracy co oznacza, że w przypadku nieobecności w tym dniu żadna rekompensata pracownikowi nie przysługuje.

MRPiPS

Podobne stanowisko (dotyczące udzielenia czasu wolnego za nadgodziny) wyraziło Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w stanowisku
z 2016 r. wskazując, iż
(…)

czas wolny za pracę w nadgodzinach udzielony w dniu, w którym pracownik będzie niezdolny do pracy z powodu choroby rekompensuje pracę nadliczbową, za którą został on udzielony i na pracodawcy nie ciąży obowiązek udzielenia tego czasu wolnego w innym dniu. Czas wolny za pracę nadliczbową jako usprawiedliwiona nieobecność powoduje obniżenie jego wymiaru czasu pracy o udzieloną liczbę godzin czas wolnego. Natomiast czas niezdolności do pracy z powodu choroby powoduje obniżenie jego czasu pracy w tym dniu o tyle godzin ile miał do przepracowania zgodnie z rozkładem czasu pracy obniżonym o czas wolny za nadgodziny (…).
Przykład
Pracownik wynagradzany stałą stawką miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 3 500 zł zatrudniony w wymiarze pełnego etatu w podstawowym systemie czasu pracy wykonuje pracę od poniedziałku do piątku od 600 do 1400 w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

7 kwietnia 2023 r. z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych przez 4 h (naruszenie normy dobowej). Pracownik wystąpił z wnioskiem o udzielenie czasu wolnego w wymiarze 4 h na 5 maja 2023 r. na co pracodawca wyraził zgodę.
Wynagrodzenie za kwiecień 2023 r. wyniosło
normalne wynagrodzenie za dodatkową pracę (4 h)

3 500 zł : 152 h = 23,03 zł
23,03 zł x 4 h = 92,12 zł
Łącznie wynagrodzenie
3 592,12 zł (3 500 zł + 92,12 zł).

W maju 2023 r. pracownik stał się niezdolny do pracy od 1 do 7 maja 2023 r. (7 dni).
Wynagrodzenie za maj 2023 r. wyniosło
obniżenie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy

3 500 zł : 30 dni = 116,67 zł
116,67 zł x 7 dni = 816,69 zł
Łącznie wynagrodzenie
2 683,31 zł + wynagrodzenie chorobowe za 7 dni

(3 500 zł – 816,69 zł).

Jeżek Przemysław
https://www.hrkadryiplace.pl/category/szkolenia/najblizsze-szkolenia/