HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Okres zasiłkowy pracownicy w ciąży

e-ZLA kod literowy "B" a ustalenie okresu zasiłkowego

# 26
Pytanie uczestnika
Pracownica przebywa na zwolnieniu lekarskim 180 dni, kolejne zwolnienie (bez dnia przerwy) z kodem literowym „B”. Druga pracownica powróciła ze zwolnienia lekarskiego i po kilku dniach zachorowała. Na e-ZLA widnieje kod literowy „B”. Jak ustalić okres zasiłkowy ?

Odpowiedź 
W przypadku pierwszej pracownicy, okres zasiłkowy wydłuża się do 270 dni. W przypadku kolejnych zwolnień lekarskich, pracownica może złożyć wniosek o przyznanie jej świadczenia rehabilitacyjnego. W przypadku drugiej pracownicy, pracodawca otwiera nowy okres zasiłkowy 270 dni, pomimo, iż przerwa w niezdolności do pracy nie przekroczyła 60 dni. 

Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy zasiłkowej, nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży, nie dłużej niż przez 270 dni (art. 8 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy zasiłkowej. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Do tego okresu nie wlicza się jednak okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży (art. 9 ust. 1-2 ustawy zasiłkowej). 

Szkolenie
17 maja 2024 r. 

Świadczenia chorobowe z ubezpieczenia społecznego w 2024 r. prawo do świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców