HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Wynagrodzenie i zasiłek a koszty uzyskania przychodów

Obniżenie kosztów uzyskania do wysokości osiągniętego przychodu

# 25
Pytanie uczestnika
W miesiącu kalendarzowym rozliczamy pracownikowi wynagrodzenie za pracę w niskiej wysokości oraz zasiłek chorobowy. Czy mamy obowiązek obniżyć koszty uzyskania w wysokości 250 zł do wysokości wynagrodzenia za pracę ?

Odpowiedź 
Tak.
Wypłata wynagrodzenia ze stosunku pracy zobowiązuje pracodawców do stosowania kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, chyba że przychód ze stosunku pracy jest niższy od przysługujących pracownikowi koszty uzyskania. W tej sytuacji, przy obliczaniu zaliczki na podatek, pracodawca powinien ograniczyć koszty uzyskania przychodów do wysokości przychodu ze stosunku pracy uzyskanego przez pracownika w danym miesiącu kalendarzowym. Koszty uzyskania przychodów, w wysokości faktycznie uwzględnionej przez pracodawcę wykazuje się w informacji PIT-11. Koszty w pełnej miesięcznej wysokości pracownik ma prawo uwzględnić dopiero w rozliczeniu rocznym. Takie stanowisko prezentują również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach m.in.:
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji z dnia 14 czerwca 2010 r. sygn. IBPBII/1/415-253/10/BD potwierdził, że:
(…) przy obliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od należności wypłacanych pracownikowi, który w danym miesiącu nie wykonywał faktycznie pracy (przebywał na zwolnieniu lekarskim i miał wypłacony zasiłek chorobowy, który w świetle powołanych wcześniej przepisów zakwalifikowany jest do przychodów z innych źródeł), ale uzyskał przychód ze stosunku pracy jakim był dodatek stażowy, należą się koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, jednakże do wysokości nie wyższej niż wypłacony dodatek stażowy (…).
Podobnie rozstrzygnięcie znajdziemy:
w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
z 4 stycznia 2011 r. nr IPPB2/415-916/10-2/AS, czy
interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
z 17 maja 2010 r. nr IBPBII/1/415-147/10/BJ.

Za obniżeniem kosztów uzyskania przychodu do wysokości przychodu przemawia również sytuacja, w której pracownik obok niskiego wynagrodzenia otrzyma m.in. zasiłek chorobowy przy którym kosztów się nie stosuje. Zastosowanie pełnych kosztów pomniejszyłoby podstawę do opodatkowania z wypłaconego zasiłku chorobowego.
Przykład
Pracownik wynagradzany jest stałą miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości 5 500 zł. Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodu oraz rozliczana jest kwota zmniejszająca podatek w wysokości 300 zł. Pracownik nie jest uczestnikiem PPK. Od 1 do 29 września 2024 r. (29 dni) pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim z zachowaniem prawa do zasiłku chorobowego. 30 września 2024 r. przepracował 8 h.
Wynagrodzenie za pracę:
5 500 zł : 30 dni = 183,33 zł
183,33 zł x 29 dni = 5 316,57 zł
5 500 zł – 5 316,57 zł = 183,43 zł.
Zasiłek chorobowy:
[5 500 zł – (5 500 zł x 13,71%)] = 4 745,95 zł
4 745,95 zł : 30 dni = 158,20 zł
158,20 zł x 80% = 126,56 zł
126,56 zł x 29 dni = 3 670,24 zł.
Łączny przychód:
3 853,67 zł (183,43 zł + 3 670,24 zł).

llpp

Szkolenie
15 maja 2024 r. 

Rozliczanie Wynagrodzeń i Zasiłków w sytuacjach wątpliwych