HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Dodatkowe świadczenia dla Kierowców – interpretacja ZUS

Oskładkowanie dodatkowych świadczeń dla kierowców w przewozach międzynarodowych

W indywidualnej interpretacji z 7 maja 2024 r. wydanej dla HR Kadry i Płace Jeżek Przemysław ZUS uznał m.in., że w przypadku zwrotu za sanitaria
(…) należy zsumować łączny przychód pracownika uzyskany w danym miesiącu (wynagrodzenie, zwrot równowartości poniesionych przez kierowcę kosztów, w tym korzystania z urządzeń sanitarnych na podstawie średnich nieudokumentowanych kosztów takich usług), a następnie od łącznego przychodu odjąć przychody nie stanowiące podstawy wymiaru składek (koszty korzystania z urządzeń sanitarnych) i uzyskaną kwotę należy porównać do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli uzyskana kwota jest wyższa od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, wówczas należy odjąć od niej równowartość 60 euro za każdy dzień pobytu za granicą, a następnie otrzymaną kwotę należy porównać do kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku otrzymania kwoty niższej od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (…) podstawę wymiaru składek stanowi kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Jednocześnie, w przypadku gdy wynagrodzenie kierowcy jest niższe niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie, nie znajdzie zastosowania wyłączenie z podstawy wymiaru składek kwoty 60 euro za każdy dzień pobytu.

Podobnie uznał ZUS oddział w Gdańsku w interpretacji indywidualnej z 25 kwietnia 2024 r. 

Przykład
W czerwcu 2024 r. łączna wysokość wynagrodzenia kierowcy rozliczona w tym miesiącu wyniosła 7 600 zł. Na podstawie średnich cen rynkowych, kierowcy rozliczony zostanie zwrot za sanitaria w wysokości 450 zł. Łączny przychód wyniósł 8 050 zł. Zgodnie z interpretacją ZUS skoro łączny przychód kierowcy w czerwcu wyniósł powyżej 7 824 zł to pełny zwrot za sanitaria wyłączony zostanie z podstawy wymiaru składek na FUS. Do rozliczenia pozostaje kwota 8 050 zł – 450 zł = 7 600 zł. Ponieważ jest ona niższa od 7 824 zł, pracownikowi nie przysługuje ulga w wysokości 60 euro za każdy dzień pobytu za granicą. Podstawa wymiaru składek na FUS wyniosła 7 600 zł.

Pełne omówienie interpretacji wraz z praktycznymi przykładami na najbliższym szkoleniu, które odbędzie się 14 czerwca 2024 r.
Szczegóły wkrótce na stronie
https://www.hrkadryiplace.pl/category/szkolenia/najblizsze-szkolenia/