HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
PIT 2

Oświadczenie PIT-2 w 2022 r.

Oświadczenie PIT-2 dla celów rozliczania kwoty zmniejszającej podatek

Pracownikom – płatnicy zmniejszają zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek czyli: 425 zł miesięcznie (1/12 z kwoty 5 100 zł), jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złożył zakładowi pracy stosowne oświadczenie według ustalonego wzoru (PIT-2), w którym stwierdzi, że:
nie otrzymuje:
emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika
nie osiąga dochodów:
z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną
nie osiąga dochodów:
od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o PDOF
nie otrzymuje świadczeń pieniężnych:
wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Powyższe oznacza, że:
pracownik otrzymujący z ZUS świadczenia emerytalno – rentowe:
nie może skutecznie złożyć pracodawcy oświadczenia PIT-2 nawet, gdy złożył w ZUS druk EPD-18, czyli wniosek o niestosowanie kwoty zmniejszającej podatek przy emeryturze czy rencie

Jak wyjaśnia ZUS:
Każdy organ rentowy, w tym ZUS z urzędu obniża zaliczkę na podatek o kwotę zmniejszenia. Podatnikowi przysługuje 12 takich ulg w roku, czyli po 425 zł miesięcznie, maksymalnie: 5 100 zł za 12 miesięcy. W sytuacji gdy senior pobiera jednocześnie emeryturę z ZUS i innego organu rentowego np. KRUS i nie złoży w jednej z tych instytucji wniosku o niestosowanie kwoty zmniejszającej podatek, to obie instytucje będą zmniejszać podatek i przy rozliczeniu rocznym powstanie niedopłata podatku w kwocie do 5 100 zł, którą trzeba będzie zwrócić do Urzędu Skarbowego

Pamiętaj:
Rozliczenie pełnej kwoty zmniejszającej podatek: do 5 100 zł nastąpi w rozliczeniu rocznym.

Pamiętaj:
Raz złożone oświadczenie PIT-2 obowiązuje do momentu jego wycofania przez pracownika. Oznacza to, że pracodawca nie ma obowiązku (wraz ze wzrostem do wysokości: 5 100 zł) aktualizowania już złożonych przez pracowników oświadczeń.  

Pracownik prowadzący działalność gospodarczą rozliczaną według skali podatkowej:
nie może skutecznie złożyć pracodawcy oświadczenia PIT-2. Kwotę zmniejszającą podatek rozliczy w ramach działalności

Pracownik prowadzący działalność gospodarczą rozliczaną podatkiem liniowym/ryczałt/karta podatkowa:
może skutecznie złożyć pracodawcy oświadczenia PIT-2. Kwota zmniejszająca podatek przysługuje tylko w przypadku rozliczenia podatku według skali: 17%/32%

Pracownik zawiesił prowadzenie działalność gospodarczej
może skutecznie złożyć pracodawcy oświadczenia PIT-2. Przy zawieszonej działalności nie uzyskuje dochodów. Przy czym złożenie pracodawcy oświadczenia PIT-2 po wypłacie pierwszego wynagrodzenia w danym roku skutkuje rozliczeniem kwoty zmniejszającej podatek dopiero od następnego roku podatkowego (kalendarzowego).

Przykład
Pracownik do końca miesiąca lutego 2022 r. przyznaną miał rentę w związku z czym kwotę zmniejszającą podatek stosował ZUS. Po zakończeniu pobierania renty, w miesiącu marcu 2022 r., pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2. Ponieważ oświadczenie, w danym roku kalendarzowym, złożone zostało po wypłacie pierwszego wynagrodzenia, pracodawca zastosuje kwotę zmniejszającą dopiero przy pierwszym wynagrodzeniu wypłaconym pracownikowi w roku 2023.

Pobierz artykuł w PDF:
poniżej

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i Płace”
to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera
otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany
o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.