HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
ulga dla seniora

Ulga dla seniorów 60 + a tytuł do ubezpieczeń społecznych

Ulga dla seniorów 60 + a tytuł do ubezpieczeń społecznych


Wolne od podatku dochodowego są 
przychody:

ze stosunku służbowego, stosunku pracypracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia (o których mowa w art. 13 pkt 8) oraz pozarolniczej działalności gospodarczej do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
otrzymane przez podatnika:
po ukończeniu 60 roku życia:
w przypadku kobiet i

65 roku życia:
w przypadku mężczyzny

do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o sus oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje:
1.

emerytury lub renty rodzinnej z KRUS
2.

emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń
3.

emerytury lub renty rodzinnej z ZUS
4.

świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej
5.

uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego
(art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PDOF)

Jednym z warunków skorzystania z tego zwolnienia jest to:
że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o sus.

Na szkoleniach pojawia się często pytanie czy takie świadczenia jak:
nagroda jubileuszowa
wynagrodzenie chorobowe
odprawy
korzystają ze zwolnienia skoro nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ?

Odpowiedź:
Z art. 6. ust. 1. ustawy o sus wynika, iż obowiązkowo ubezpieczeniom E-R podlegają m.ni. osoby fizyczne, które na obszarze RP są pracownikami. Skoro pracownik podlega tym ubezpieczeniom „jako pracownik” uważam, że nagroda jubileuszowa, PPE, odprawy – zwolnione będą z opodatkowania do limitu. Bez znaczenia pozostaje to, iż nagroda jubileuszowa czy PPE nie stanowi podstawy wymiaru składek ER. Warunkiem do zwolnienia jest podlegania ubezpieczeniom społecznym jako pracownik (tytuł).

Powyższe stanowisko potwierdza w swoich wyjaśnieniach Ministerstwo Finansów:

MF


Jestem pracującym seniorem, moje przychody z pracy na etacie są objęte ulgą dla pracującego seniora. W tym roku będę miał wypłacaną „jubileuszówkę”, która jest nieoskładkowana. Czy nagroda jubileuszowa jest również objęta ulgą?
Tak, nagroda jubileuszowa jest przychodem z pracy na etacie, zatem nagroda jest objęta ulgą.

 

Jeżek Przemysław

 

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i Płace”
to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera
otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany
o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.