HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
dochod 2022

Skala podatkowa w 2022 r.

Skala podatkowa w 2022 r.


Podatek dochodowy (z zastrzeżeniem art. 29-30f ustawy o PDOF), pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali (art. 27 ust. 1 ustawy o PDOF):

Skala podatkowa 2022 r.

Ulga podatkowa roczna:
dochód zwolniony z opodatkowani:

30 000 zł x 17% = 5 100 zł
Koszty uzyskania przychodów wynoszą:
miesięcznie:

250 zł
w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy (miejscowość wykonywania pracy) i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, koszty te wynoszą:

300 zł
Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy wynosi:
425 zł (1/12 x 5 100 zł)

Dochód:
Za dochód uważa się:

  • uzyskane w ciągu miesiąca kalendarzowego przychody (oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego, wypłacane przez płatnika)
  • po odliczeniu miesięcznych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów
  • potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenia społeczne
  • oraz ulgi dla klasy średniej.

120 000 zł:
Przychód (opodatkowany) – koszty uzyskania przychodu – składki na ubezpieczenie społeczne – ulga dla tzw. klasy średniej

Pamiętaj:
Po zmianach od 1 stycznia 2022 r. po przekroczeniu w roku dochodu: 120 000 zł pracodawca, na podstawie złożonego przez pracownika oświadczenia PIT-2, w dalszym ciągu rozlicza kwotę zmniejszającą podatek w wysokości: 425 zł.

 

e Kompendium Rozliczania Wynagrodzen i Zasilkow w 2021 r. 3

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i Płace”
to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera
otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany
o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.