HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
zasilek chorobowy szpital

Pobyt w szpitalu a wysokość zasiłku na przełomie roku kalendarzowego

Wysokość zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu w okresie przejściowym
Zmiana przepisów od 1 stycznia 2022 r.

 

Co do zasady (z wyjątkami określonymi w ustawie zasiłkowej) miesięczny zasiłek chorobowy wynosi: 80% podstawy wymiaru (art. 11 ust. 1 ustawy zasiłkowej) również za okres pobytu w szpitalu.

Uwaga
:

przepis ten obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

Do 31 grudnia 2021 r. od 34 dnia niezdolności do pracy zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosił: 70% ustalonej podstawy.
100%:
podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy, o której mowa w art. 6 ust. 2:

1)
przypada w okresie ciąży
2)
powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów
3)
powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy
(art. 11 ust. 2 ustawy zasiłkowej).

Zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (pkt 44 komentarza do ustawy zasiłkowej).

Ważne:
Zasiłki oraz świadczenie rehabilitacyjne, do których prawo powstało przed dniem 1 stycznia 2022 r., wypłaca się w wysokości, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2022 r., za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy (art. 21 ustawy zmieniającej).


Przykład:
W roku 2021 r. pracownikowi (w wieku 37 lat) wypłacono świadczenie chorobowe (wynagrodzenie i zasiłek) za łączny okres 100 dni niezdolności do pracy. Od 20 grudnia 2021 r. do 5 stycznia 2022 r. (17 dni) pracownik stał się ponownie niezdolny do pracy i cały ten okres przebywał w szpitalu. Za wskazany okres (17 dni) niezdolności do pracy pracownik nabył prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 70% ustalonej podstawy.

Przykład
W roku 2021 r. pracownikowi (w wieku 37 lat) wypłacono świadczenie chorobowe (wynagrodzenie i zasiłek) za łączny okres 100 dni niezdolności do pracy. Od 20 grudnia 2021 r. do 10 stycznia 2022 r. (22 dni) pracownik stał się ponownie niezdolny do pracy. W okresie od 5 do 10 stycznia 2022 r. pracownik przebywał w szpitalu. Za wskazany okres (22 dni) niezdolności do pracy pracownik nabył prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 70% ustalonej podstawy.

 

ebook swiadczenia chorobowe zmiany 1.1.2022

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i Płace”
to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera
otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany
o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.