HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Ustawa o PDOF 27

Kierowca – zleceniobiorca a podstawa wymiaru składek

Obniżenie podstawy wymiaru składek na FUS również dla
Kierowców – zleceniobiorców

Interpretacja indywidualna ZUS 

Interpretacja indywidualna ZUS z dnia 26 sierpnia 2022 r. dotycząca obniżenia podstawy wymiaru składek na FUS kierowcy – zleceniobiorcy w przewozach międzynarodowych

Pomimo, iż zmiany wprowadzone do ustawy o czasie pracy kierowców obowiązujące od 2 lutego 2022 r. dotyczą Pracowników – kierowców w przewozach międzynarodowych (art. 21b ustawy) ZUS w interpretacji indywidualnej wydanej dla HR Kadry i Płace Jeżek Przemysław uznał, że podstawy wymiaru składek ZUS nie stanowi część wynagrodzenia w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu również Kierowcom – zleceniobiorcom w przewozach międzynarodowych
o czym pisaliśmy:
https://www.hrkadryiplace.pl/kierowca-zleceniobiorca-a-pomniejszenie-podstawy-zus-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/
Pełna treść interpretacji dostępna w październikowej aktualizacji e-publikacji „Rozliczania wynagrodzeń i zasiłków w 2022 r.”
https://www.hrkadryiplace.pl/produkt/wynagrodzenia-place-zasilki-cudzoziemcy-oddelegowanie-kierowcy-podatki-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/

Jeżek Przemysław