HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Ustawa o PDOF 30

Wynagrodzenie za okres wykonywania badań lekarskich

Stanowisko PIP i Ministerstwa Pracy w sprawie wysokości wynagrodzenia w „okresie wyczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty”

Na temat wysokości wynagrodzenia w okresie w którym „pracownik wykonuje badania lekarskie”
pisaliśmy w artykule z dnia 6 września 2021 r.:
Kolejna wątpliwość dotycząca prawidłowego rozliczania wynagrodzenia dotyczy pracownika, który na podstawie skierowania na badania lekarskie kontrolne (choroba powyżej 30 dni kalendarzowych) oczekuje ponad 3 tygodnie na wizytę u lekarza specjalisty. Do PIP i MRiPS zwrócono się z zapytaniem o zajęcie stanowiska w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za „czas oczekiwania na wizytę do lekarza”.
W wydanej interpretacji z dnia 29 sierpnia 2022 r. Państwowa Inspekcja Pracy uznała, że za ten okres pracownikowi przysługuje wynagrodzenie ustalone jak za „przestój” jak i wskazała przypadek w którym pracownik nie zachowa prawa do wynagrodzenia.

e Kompendium Rozliczania Wynagrodzen i Zasilkow w 2021 r. 5