HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
wynagrodzenie za urlop ekwiwalent

Zmienne składniki do urlopu z 12 m-cy

Możliwość wydłużenia podstawy wynagrodzenia do 12 miesięcy tylko przy urlopie wypoczynkowym


Minimalny okres, z którego przyjmowane są zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy wynosi 3 miesiące. Jeżeli wysokość zmiennych składników wynagrodzenia znacznie się waha, pracodawca może wydłużyć ten okres do 12 miesięcy. Przy czym ani przepisy rozporządzenia urlopowego ani przepisy kodeksu pracy nie definiują pojęcia „znacznego wahania w składnikach wynagrodzenia”. Różnice w zmiennych składnikach wynagrodzenia mogą pojawić się w zakładach pracy w których pracownicy wynagradzani są w systemie akordowym lub prowizyjnym w przypadku których na wysokość tego składnika wpływa wynik sprzedaży. Duże wahania w zmiennych składnikach wynagrodzenia mogą dotyczyć intensywności produkcji, która uzależniona jest od pór roku, sezonu. Ustawodawca przewidział możliwość wydłużenia podstawy wymiaru do 12 miesięcy aby realnie spełnić zasadę wyrażoną w art. 172 K.p. Przyjęcie dłuższego okresu podstawy wymiaru urealnia wynagrodzenie, z którego jest obliczane wynagrodzenie urlopowe.

Podstawa do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy:
Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, z wyjątkiem stałych składników wynagrodzenia w stałej wysokości, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu (§ 16 ust. 1 rozporządzenia). Kolejną różnicą pomiędzy podstawą urlopową a podstawą do ekwiwalentu jest to, iż zmienne składniki wynagrodzenia, za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, przyjmuje się jako wypłacone z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu bez możliwości wydłużenia tego okresu do 12 miesięcy tak jak ma to miejsce w przypadku wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.


Artykuł pochodzi z najnowszego wydania:

wynagrodzenia zasilki 2021 place od a do z

Przy zakupie e-publikacji:
Darmowa aktualizacja na cały 2021 r.