HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Ustawa o PDOF 19

Posiłki w interpretacji ZUS

Finansowanie przez pracodawcę posiłków a składki ZUS

W interpretacji indywidualnej wydanej dla
HR Kadry i Płace Jeżek Przemysław z dnia 1 lipca 2022 r.
WPI/200000/43/721/2022
Decyzja nr 721/2022
Opis zaistniałego stanu faktycznego, zdarzenia przyszłego Przedsiębiorcy:
Pracownicy Przedsiębiorcy mają udostępnione przez pracodawcę artykuły spożywcze w automatach. Na podstawie karty rejestrującej, która jest przypisana do konkretnego pracownika, a pracownik ma możliwość do kwoty maksymalnie 450 zł w miesiącu „wziąć z automatu” wybrane produkty. Jeśli w miesiącu pracownik pobrał artykuły na kwotę 400 zł to od tej kwoty naliczane ma i potrącane składki na ubezpieczenia społeczne.
Niektóre z dostępnych produktów to:
zupki instant, zupki chińskie, gotowe dania do podgrzania, kanapki, batony.
Przedsiębiorca zastanawia się czy wymienione produkty można uznać jako „posiłki” i zastosować zwolnienie ze składki do 300 zł zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgodnie z którym wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 300 zł.

Stanowisko Zakładu:
ZUS uznał, że wyżej wskazanych „produktów” nie można uznać jako posiłków a więc nie ma możliwości zastosowania zwolnienia do 300 zł.

Pełna treść interpretacji dostępna w:

Okladka ebook 2