HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
nadgodziny

Praca w dniu wolnym będąca dodatkowo świętem

Rekompensata pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy będący jednocześnie świętem

Do Państwowej Inspekcji Pracy zwrócono się z zapytaniem dotyczącym ustalenia prawidłowej rekompensaty za wykonywanie pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy, który był jednocześnie świętem (1 maja 2021 r.) pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonującemu pracę od poniedziałku do piątku po 8 h przy czym sobota jest dniem wolnym z tytułu przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy. Ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy, pracownik został wezwany do pracy w dniu 1 stycznia 2022 r. (sobota) będący jednocześnie świętem. Zgodnie z powyższym powstała wątpliwość w jaki sposób zrekompensować wykonywaną pracę w tym dniu? Czy praca w tym dniu powinna zostać zrekompensowana na zasadach dotyczących pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy ? czy jednak pracę w sobotę w dniu 1 maja powinniśmy zrekompensować jak za pracę w święto ?

PIP tło

Stanowisko PIP z dnia 30.09.2021 r.
KT-OOGPR-01.450.132.2021.2
wydane dla HR Kadry i Płace Jeżek Przemysław
(…)

pracownikowi wykonującemu pracę w święto pracodawca w pierwszej kolejności powinien zapewnić inny, płatny dzień wolny od pracy, a braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 151§ 1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w święto (…).

Powyższy artykuł pochodzi z najnowszego wydania:

 

okladka