HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
komornik wynagrodzenie zasilek

Potrącenie z wynagrodzenia i zasiłku

Zajęcie komornicze a wysokość potrącenia przy wypłacie
„Wynagrodzenia i Zasiłku” w danym miesiącu


Przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego należy pamiętać, że dokonuje się tych potraceń osobno. Do wynagrodzenia (za pracę i chorobowego) mają zastosowanie zasady obowiązujące przy potraceniach z wynagrodzenia za pracę
 a uzyskane wynagrodzenie jedynie za część miesiąca nie ma wpływu na wysokość kwoty wolnej od potrąceń. Natomiast uzyskanie zasiłku chorobowego jedynie za część miesiąca ma wpływ na wysokość kwoty wolnej od potrąceń, którą ustala się w sposób proporcjonalny do dni za które zasiłek przysługuje.

Przykład

Pracownik, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wynagradzany jest stałą stawką wynagrodzenia w wysokości: 3 000 zł. W okresie od 13 do 17 stycznia 2021 r. stał się niezdolny do pracy z tytułu wypadku przy pracy (5 dni) zachowując prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego.
U pracownika stosuje się podstawowe koszty uzyskania przychodu (250 zł) oraz kwotę zmniejszającą podatek (43,76 zł).
Za miesiąc styczeń 2021 r.:
wynagrodzenie za pracę wyniosło:
3 000 zł : 30 dni = 100 zł
100 zł x 5 dni = 500 zł
3 000 zł – 500 zł = 2 500 zł
zasiłek chorobowy za 5 dni wyniosło:
[3 000 zł (3 000 zł x 13,71%)] = 3 000 zł – 411,30 zł = 2 588,70 zł
2 588,70 zł x 100% : 30 dni = 86,29 zł
86,29 zł x 5 dni = 431,45 zł.
Wynagrodzenie pracownika zajęte jest przez komornika na poczet należności alimentacyjnych w wysokości: 10 000 zł.
Potrącenie z wynagrodzenia za pracę:
Składki na ubezpieczenie społeczne:
342,75 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne:
2 157,25 zł x 9% = 194,15 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku:
2 157,25 zł x 7,75% = 167,19 zł
Podstawa do wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy:
2 500 zł – 250 zł – 342,75 zł = 1 907,25 zł
1 907 zł x 17% – 43,76 zł = 280,43 zł
280,43 zł – 167,19 zł = 113 zł zaliczka na podatek
Wysokość potrącenia na rzecz komornika:
(2 500 zł – 342,75 zł – 194,15 zł – 113 zł) x 3/5 = 1 850,10 zł x 3/5 = 1 110,06 zł.
Potrącenie z zasiłku chorobowego:
Podstawa do wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy:
431,45 zł = 431 zł
431 zł x 17% = 73,27 zł = 73 zł zaliczka na podatek
Wysokość potrącenia na rzecz komornika:
maksymalne potrącenie: 60% x 431,45 zł = 258,87 zł
kwota wolna od potrąceń: 514,30 zł : 30 dni x 5 dni = 85,72 zł
431,45 zł – 73 zł – 258,87 zł = 99,58 zł.
Potrącenie z zasiłku chorobowego nie naruszy kwoty wolnej od potrąceń.
Łączne potrącenia na rzecz komornika wyniosło: 1 368,93 zł.
(1 110,06 zł + 258,87 zł).


Artykuł pochodzi z najnowszego wydania:

wynagrodzenia zasilki 2021 place od a do z

 

Autor:
Jeżek Przemysław