HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
wynagrodzenie od 1 lipca 2022

Rozliczanie wynagrodzeń od 1 lipca 2022 r.

Lista płac rozliczanie wynagrodzeń od 1 lipca 2022 r.

Jedną z wielu propozycji przewidzianych w projekcie o zmianie ustawy o PDOF oraz niektórych innych ustaw jest zmiana skali podatkowej. Podatek dochodowy (z zastrzeżeniem art. 29-30f ustawy o PDOF) pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali podatkowej (art. 27 ust. 1 ustawy o PDOF)

skala

po zmianach

skala 2

Dochód:
30 000 zł x 12%
3 600 zł
1/12 x 3 600 zł
300 zł
Z niższej stawki podatku skorzystają wszyscy podatnicy rozliczający się według skali podatkowej m.in. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną według skali.

Przykład
Pracownik (wiek 32 lat nie będący uczestnikiem PPK) zatrudniony w wymiarze 3/4 etatu w miesiącu lipcu 2022 r. uzyska wynagrodzenie w wysokości: 6 500 zł. Pracownik złożył oświadczenie o stosowaniu „kwoty zmniejszającej podatek” w wysokości 1/12 oraz u pracownika stosowane są podstawowe koszty uzyskania przychodu w wysokości: 250 zł.

lista plac

W stanie prawnym na dzień 30 czerwca 2022 r. z zastosowaniem tzw. ulgi dla klasy średniej kwota „netto” do wypłaty

lista plac ulga

W miesiącu czerwcu 2022 r. 
premiera najnowszej e-publikacji

e Kompendium Rozliczania Wynagrodzen i Zasilkow w 2021 r. 3