HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Jak rozliczyc wynagrodzenie od 1 lipca 2022 r. wraz z kosztami pracodawcy Krok po kroku

Wynagrodzenie z kosztami pracodawcy od 1 lipca 2022 r.

Rozliczenie wynagrodzenia za pracę po zmianach od 1 lipca 2022 r. wraz z kosztami pracodawcy
Krok po kroku

Pamiętaj:
Stawkę 12% podatku oraz kwotę zmniejszającą podatek 300 zł (na podstawie złożonego oświadczenia PIT-2) stosuje się do wszystkich faktycznie uzyskanych dochodów od

1 lipca 2022 r. bez względu na to jakiego okresu dotyczą.

Przykład
Zgodnie z zawartą umową o pracę pracownik (ukończony 26 rok życia) wynagradzany jest stałą miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę tj.: 3 010 zł.
Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodu: 250 zł oraz złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2.
Pracownik nie jest uczestnikiem PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe).
Składka na ubezpieczenie wypadkowe: 2%

Schemat rozliczania wynagrodzeń na liście płac.
Potrącenia w części przypadającej na pracownika

Krok pierwszy:
Naliczenie i potrącenie składek na ubezpieczenia społeczne.
Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne – rentowe – chorobowe.
Łączna wysokość wynagrodzenia uzyskana w danym miesiącu kalendarzowym:
3 010 zł.
Podstawę wymiaru i naliczone składki na poszczególne ubezpieczenia zaokrąglić należy do dwóch miejsc po przecinku.
składka na ubezpieczenie emerytalne:
3 010 zł x 9,76 % =   293,78 zł
składka na ubezpieczenie rentowe:
3 010 zł x 1,5 % =     45,15 zł
składka na ubezpieczenie chorobowe:
3 010 zł x 2,45 % =   73,75 zł
Łączna kwota do potrącenia: 412,68 zł (293,78 zł + 45,15 zł + 73,75 zł).

Krok drugi:
Naliczenie i potrącenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Ustalenie podstawy wymiaru składki:
łączna wysokość wynagrodzenia uzyskana w danym miesiącu kalendarzowym pomniejszona o naliczone i potrącone składki na fundusz ubezpieczeń społecznych (E-R-CH). Podstawę wymiaru i naliczoną składkę na ubezpieczenie zdrowotne zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku.
3 010 zł – 412,68 zł = 2 597,32 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne: podstawa pomnożona x 9%
2 597,32 zł x 9% = 233,76 zł.

Krok trzeci:
Podstawa do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy.
Łączna wysokość wynagrodzenia uzyskana w danym miesiącu kalendarzowym pomniejszona o:
1)
pracownicze koszty uzyskania przychodu (250 zł lub 300 zł) oraz
2)
naliczone i potrącone składki na fundusz ubezpieczeń społecznych (E-R-CH).
Podstawę do opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych.
3 010 zł – 250 zł – 412,68 zł = 2 347,32 zł = 2 347 zł.

Krok czwarty:
Zaliczka na podatek dochodowy.
Podstawa do opodatkowania pomnożona x 12 % (od 1 lipca 2022 r.) pomniejszona o kwotę zmniejszającą podatek:
300 zł (1/12 z 3 600 zł pod warunkiem złożenia przez pracownika oświadczenia PIT-2)
2 347 zł x 12 % – 300 zł = – 18,36 zł = 0 zł

Krok piąty:
Kwota do wypłaty (tzw. kwota netto)
Wynagrodzenie pomniejszone o:
1)
składki na ubezpieczenia społeczne: E-R-CH
2)
składkę na ubezpieczenie zdrowotne
3)
zaliczkę na podatek dochodowy
3 010 zł – 412,68 zł – 233,76 zł – 0 zł = 2 363,56 zł.

lista plac

Potrącenia w części przypadającej na pracodawcę:

Naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne: E-R-W
Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Fundusz Emerytur Pomostowych

Ustalenie podstawy wymiaru
Łączna wysokość wynagrodzenia uzyskana w danym miesiącu kalendarzowym:
3 010 zł.
Podstawę wymiaru i naliczone składki na poszczególne ubezpieczenia zaokrąglić należy do dwóch miejsc po przecinku.
składka na ubezpieczenie emerytalne:
3 010 zł x 9,76% =    293,78 zł
składka na ubezpieczenie rentowe:
3 010 zł x 6,5% =      195,65 zł
składka na ubezpieczenie wypadkowe:
3 010 zł x 2% =         60,20 zł
Fundusz Pracy:
3 010 zł x 2,45% = 73,75 zł
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
3 010 zł x 0,1% = 3,01 zł
Fundusz Emerytur Pomostowych:
brak obowiązku naliczania składki
Łączny koszt pracodawcy: 3 636,39 zł
(3 010 zł + 293,78 zł + 195,65 zł + 60,20 zł + 73,75 zł + 3,01 zł).

koszt pracodawcy

Artykuł do pobrania w PDF:
„Pobierz artykuł” na dole strony

okladka

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i Płace”
to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera
otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany
o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.