HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Podstawa Wymiaru Świadczeń Chorobowych w 2024 r.

Po zmianach w uwzględnianiu składników w podstawie dla pracowników. Prawidłowe wypełnienie druku Z-3

Celem szkolenia:
jest przekazanie uczestnikom praktycznych rozwiązań dotyczących ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pracowników i ich rozliczeniem względem ZUS z uwzględnieniem najnowszych stanowisk dotyczących uwzględniania w podstawie przychodów z zakończonych umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracownikiem oraz wynagrodzenia w miesiącu korzystania ze zwolnienia tytułem działania siły wyższej. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych osób będących pracownikami
  wybrane zagadnienia
  1. najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych po zmianie minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca 2024 r.
   • zmiana wymiaru etatu
   • nieobecność nieusprawiedliwiona a podwyższenie podstawy
   • brak podstaw do podwyższania świadczeń chorobowych  
  2. niezdolność do pracy w pierwszym i kolejnym miesiącu zatrudnienia
  3. podstawa wymiaru po „okresie wyczekiwania”
  4. kilkugodzinna nieobecność w pracy bez prawa do wynagrodzenia
  5. niezdolność do pracy po okresie urlopu bezpłatnego i wychowawczego  
  6. zasady uwzględniania zmiennych składników wynagrodzenia w podstawie
   • zachowanie prawa do danego składnika wynagrodzenia  
   • brak postanowień o zachowaniu prawa do danego składnika
   • zapisy regulaminu wynagradzania dot. składników wynagrodzeń   
  7. uzupełnianie miesiąca i korzystanie z urlopu wypoczynkowego i innych płatnych nieobecności w pracy
  8. wpływ zmiany wymiaru etatu na podstawę wymiaru świadczeń
  9. ustalenie nowej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
  10. waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego a ponowna niezdolność.
 2. Wynagrodzenie za okres zwolnienia z powodu „Działania siły wyższej”
  najnowsze stanowisko ZUS z 20 marca 2024 r.
  1. omówienie najnowszego stanowiska ZUS
  2. uzupełnianie wynagrodzenia dla celów rozliczenia świadczeń chorobowych
   • w miesiącu zwolnienia z powodu siły wyższej w wymiarze „dni”
   • w miesiącu zwolnienia z powodu siły wyższej w wymiarze „godzinowym”
   • w miesiącu zwolnienia z powodu siły wyższej i innych nieobecności w pracy
    w tym miesiącu (urlop, choroba, opieka nad dzieckiem).
   • zmienne składniki wynagrodzenia pomniejszane proporcjonalnie za czas
    nieobecności w pracy
 3. Zawarcie umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem
  zmiana stanowiska ZUS w 2023 r.
  1. wliczanie do podstawy wynagrodzenia z umowy zlecenia
  2. zawarcie umowy na krótki okres
  3. okres trwania umowy zlecenia poza okres 12 miesięcy
  4. nieprzepracowanie połowy wymiaru czasu pracy
 4. Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w sytuacjach wątpliwych
  1. przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek E-R
   • średni wskaźnik składek na ubezpieczenia społeczne
  2. składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc
   • zatrudnienie przez okres krótszy niż 12 miesięcy
   • wprowadzenie nowego składnika wynagrodzeń w okresie 12 miesięcy
   • przeliczenie składników przy zatrudnieniu w trakcie miesiąca kalendarzowego
  3. składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc a zmiana wymiaru czasu pracy
   • zmiana wymiaru czasu pracy w tych okresach
   • zmiana wymiaru czasu pracy po upływie tych okresów
   • zmiana wymiaru czasu pracy w tych okresach i po ich upływie
  4. brak wypłaty danego składnika wynagrodzenia do momentu sporządzenia listy płac
  5. wynagrodzenie wypłacone zaliczkowo
  6. zmiana regulaminu wynagradzania i jej wpływ na podstawę
   • nowy składnik wynagrodzenia
   • zmiana zasad pomniejszania danego składnika wynagrodzenia
   • włączenie składnika wynagrodzenia do płacy zasadniczej
 5. Prawidłowe wypełnienie zaświadczenia Z-3.


Termin szkolenia 21.08.2024 r.
Miejsce: on-line na platformie ClickMeeting lub GetResponse
Koszt szkolenia + dostęp do nagrania 6 miesięcy
470 zł + 23% VAT

Zapisz się teraz:


  Warunki uczestnictwa.

  Warunki rezygnacji.


  Prowadzący
  Jeżek Przemysław
  Specjalista z obszaru Rozliczania Wynagrodzeń, składek ZUS, Podatku dochodowego od świadczeń pracowniczych jak i obszaru Prawa Pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku” (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN. W latach 2014/2016 współpraca z wydawnictwem INFOR jako autor licznych publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń oraz „Serwisu Prawno – Pracowniczego”.
  Od 2008 r. Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.
  Autor publikacji:
  Rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych 2024 r.
  Kompendium rozliczania umów prawa cywilnego

  IMG 1364

  Polityka prywatności, ochrona danych i plików „cookies” oraz zgody marketingowe