HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Rozliczanie Wynagrodzeń i Zasiłków w 2024 r.

Rozliczanie Wynagrodzeń i Zasiłków w 2024 r. Uwzględnianie w podstawie różnych składników wynagrodzenia „Siła wyższa” zasady uzupełniania podstawy – zmiana stanowiska ZUS

Celem szkolenia:
jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania wynagrodzeń w 2024 r. i uwzględniania w podstawie wymiaru różnych składników wynagrodzenia oraz omówienie zmiany stanowiska ZUS dotyczące zasad uzupełniania podstawy przy „Sile wyższej”.
Tematyka szkolenia obejmuje rozliczanie wynagrodzeń za przepracowaną część miesiąca, urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, nadgodziny i innych nieobecności, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają co najmniej podstawową wiedzę z naliczania wynagrodzeń chcących pogłębić swoją wiedzę, osób pracujących w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wynagrodzenie za okres zwolnienia z powodu „Działania siły wyższej”
  w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
  najnowsze stanowisko ZUS z 20 marca 2024 r.
  1. omówienie najnowszego stanowiska ZUS
  2. uzupełnianie wynagrodzenia dla celów rozliczenia świadczeń chorobowych
   • w miesiącu zwolnienia z powodu siły wyższej w wymiarze „dni”
   • w miesiącu zwolnienia z powodu siły wyższej w wymiarze „godzinowym”
   • w miesiącu zwolnienia z powodu siły wyższej i innych nieobecności w pracy
    w tym miesiącu (urlop, choroba, opieka nad dzieckiem
   • zmienne składniki pomniejszane proporcjonalnie do dni choroby
 2. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
  1. wynagrodzenie za pracę i wypłata świadczenia chorobowego
  2. okres wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych
  3. liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu
   stawka godzinowa przy nadgodzinach i zmianie wysokości wynagrodzenia
  4. wynagrodzenie a choroba w dni wolne od pracy
  5. wynagrodzenie a choroba przypadająca tylko na dni robocze
  6. wynagrodzenie za część miesiąca w różnych systemach czasu pracy
  7. wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez 30 dni
  8. zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego
  9. świadczenie chorobowe i urlop wypoczynkowy w miesiącu
  10. świadczenie chorobowe a przepracowanie części dniówki roboczej
 3. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  1. składniki wynagrodzenia i inne świadczenia uwzględniane w podstawie
   premie, dodatki
  2. urlop w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia
  3. urlop na przełomie miesięcy kalendarzowych
  4. wprowadzenie lub likwidacja składnika wynagrodzenia
  5. przeliczenie podstawy w razie zmiany wysokości wynagrodzenia
  6. powrót po długotrwałej nieobecności w pracy
 4. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
  1. składniki wynagrodzenia i inne świadczenia uwzględniane w podstawie
   premie, dodatki (miesięczne, kwartalne, roczne)
  2. przeliczenie podstawy w razie zmiany wysokości wynagrodzenia
  3. dopełnianie podstawy do ekwiwalentu w tym za dni wolne od pracy
  4. dopełnienie podstawy do ekwiwalentu przy krótkotrwałym zatrudnieniu
 5. Wpływ nieobecności w pracy na wysokość wynagrodzenia za pracę
  1. zwolnienie od wykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia
   • badania lekarskie (wstępne-kontrolne-okresowe)
   • dni na poszukiwanie pracy
   • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
   • opieka nad dzieckiem
   • tzw. urlopy okolicznościowe
   • siła wyższa
  2. zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
   • pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią
   • w okresie wypowiedzenia z prawem do wynagrodzenia jak za urlop wypoczynkowy
  3. szkolenia BHP
  4. karmienie dziecka piersią.
 6. Normalne wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
  1. jak ustalić wysokość „normalnego wynagrodzenia za pracę”
  2. jakie składniki wynagrodzenia należy wliczyć do podstawy
  3. wynagrodzenie wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania
   a wysokość dodatku 50 i 100%


Termin szkolenia 20.06.2024 r.
Miejsce: on-line na platformie ClickMeeting lub GetResponse
Koszt szkolenia + dostęp do nagrania 6 miesięcy
470 zł + 23% VAT

Zapisz się teraz:


  Warunki uczestnictwa.

  Warunki rezygnacji.


  Prowadzący
  Jeżek Przemysław
  Specjalista z obszaru Rozliczania Wynagrodzeń, składek ZUS, Podatku dochodowego od świadczeń pracowniczych jak i obszaru Prawa Pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku” (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN. W latach 2014/2016 współpraca z wydawnictwem INFOR jako autor licznych publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń oraz „Serwisu Prawno – Pracowniczego”.
  Od 2008 r. Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.
  Autor publikacji:
  Rozliczanie Wynagrodzeń i Zasiłków w 2024 r. z komentarzem
  Kompendium rozliczania umów prawa cywilnego

  IMG 1364

  Polityka prywatności, ochrona danych i plików „cookies” oraz zgody marketingowe
  https://www.hrkadryiplace.pl/polityka-prywatnosci/