HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Uwzględnianie w podstawie wymiaru różnych składników wynagrodzenia w 2024 r.

Uwzglednianie w podstawie wymiaru roznych skladnikow wynagrodzenia w 2024 r.

Cel szkolenia:
jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania wynagrodzeń w 2024 r. i uwzględniania w podstawie wymiaru różnych składników wynagrodzenia. Tematyka szkolenia obejmuje rozliczanie wynagrodzeń za przepracowaną część miesiąca, urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, nadgodziny i innych nieobecności, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają co najmniej podstawową wiedzę z naliczania wynagrodzeń chcących pogłębić swoją wiedzę, osób pracujących w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków naliczania płac. 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wynagrodzenie za okres zwolnienia z powodu „Działania siły wyższej”
  w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych zmiana stanowiska ZUS
  1. omówienie najnowszego stanowiska ZUS
  2. uzupełnianie wynagrodzenia dla celów rozliczenia świadczeń chorobowych 
   • w miesiącu zwolnienia z powodu siły wyższej w wymiarze „dni”
   • w miesiącu zwolnienia z powodu siły wyższej w wymiarze „godzinowym”
   • w miesiącu zwolnienia z powodu siły wyższej i innych nieobecności w pracy
    w tym miesiącu (urlop, choroba, opieka nad dzieckiem 
 2. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
  1. wynagrodzenie za pracę i wypłata świadczenia chorobowego
  2. okres wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych
  3. liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu
   stawka godzinowa przy nadgodzinach i zmianie wysokości wynagrodzenia
  4. niepełny etat a wynagrodzenie za część miesiąca
  5. wynagrodzenie a choroba w dni wolne od pracy
  6. wynagrodzenie a choroba przypadająca tylko na dni robocze
  7. wynagrodzenie za część miesiąca w różnych systemach czasu pracy
  8. wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez 30 dni
  9. zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego
  10. świadczenie chorobowe i urlop wypoczynkowy w miesiącu
  11. świadczenie chorobowe a przepracowanie części dniówki roboczej
 3. Dodatek za wieloletnią pracę „stażowy”
  1. zasady pomniejszania dodatku za przepracowaną część miesiąca
  2. zachowanie prawa do dodatku w okresie pobierania świadczeń chorobowych
  3. wyłączenie dodatku stażowego z podstawy wymiaru składek ZUS
  4. uwzględnianie dodatku w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych 
 4. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w 2024 r. 
  1. składniki wynagrodzenia i inne świadczenia uwzględniane w podstawie
   premie, dodatki
  2. urlop w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia
  3. urlop na przełomie miesięcy kalendarzowych
  4. wprowadzenie lub likwidacja składnika wynagrodzenia
  5. przeliczenie podstawy w razie zmiany wysokości wynagrodzenia
  6. powrót po długotrwałej nieobecności w pracy 
 5. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w 2024 r. 
  1. składniki wynagrodzenia i inne świadczenia uwzględniane w podstawie
   premie, dodatki (miesięczne, kwartalne, roczne)
  2. przeliczenie podstawy w razie zmiany wysokości wynagrodzenia
  3. dopełnianie podstawy do ekwiwalentu w tym za dni wolne od pracy
  4. dopełnienie podstawy do ekwiwalentu przy krótkotrwałym zatrudnieniu
 6. Wpływ nieobecności w pracy na wysokość wynagrodzenia za pracę
  1. zwolnienie od wykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia:
   • badania lekarskie (wstępne-kontrolne-okresowe)
   • dni na poszukiwanie pracy
   • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
   • opieka nad dzieckiem
   • tzw. urlopy okolicznościowe
   • siła wyższa
  2. zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy 
   • pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią
   • w okresie wypowiedzenia z prawem do wynagrodzenia jak za urlop wypoczynkowy
  3. szkolenia BHP
  4. karmienie dziecka piersią.
 7. Normalne wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
  1. jak ustalić wysokość „normalnego wynagrodzenia za pracę”
  2. jakie składniki wynagrodzenia należy wliczyć do podstawy
  3. wynagrodzenie wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania 
   a wysokość dodatku 50 i 100%


Termin szkolenia 13.03.2024 r.
Miejsce: on-line na platformie ClickMeeting lub GetResponse
Koszt szkolenia + dostęp do nagrania 12 miesięcy
470 zł + 23% VAT

Zapisz się teraz:


  Warunki uczestnictwa.

  Warunki rezygnacji.


  Prowadzący
  Jeżek Przemysław
  Specjalista z obszaru Rozliczania Wynagrodzeń, składek ZUS, Podatku dochodowego od świadczeń pracowniczych jak i obszaru Prawa Pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku” (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN. W latach 2014/2016 współpraca z wydawnictwem INFOR jako autor licznych publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń oraz „Serwisu Prawno – Pracowniczego”.
  Od 2008 r. Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.
  Autor publikacji:
  Rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych
  Kompendium rozliczania umów prawa cywilnego

  IMG 1364

  Polityka prywatności, ochrona danych i plików „cookies” oraz zgody marketingowe
  https://www.hrkadryiplace.pl/polityka-prywatnosci/