HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
urlop wypoczynkowy doba pracownicza

Urlop wypoczynkowy a doba pracownicza

Urlop wypoczynkowy a doba pracownicza

Ze stanowiska MRPiPS z dnia 8 września 2016 r. wynika, iż w celu zachowania konsekwencji w rozliczaniu czasu pracy przyjmuje się, że również urlop wypoczynkowy jest udzielany w dobach pracowniczych, co powoduje, iż w zakresie powrotu do pracy wiążące są godziny wynikające z harmonogramu czasu pracy obowiązującego przed urlopem. W tym zakresie resort rodziny przyjmuje rygorystyczne stanowisko, zgodnie z którym wezwanie do pracy pracownika w pierwszym dniu po urlopie nie powinno naruszać ostatniej doby urlopowej, liczonej tak jak doba pracownicza, a wcześniejsze wezwanie pracownika naruszające taką dobę należy traktować jako odwołanie pracownika z urlopu. Pomijając konsekwencje wynikające z przepisów dotyczących urlopów wypoczynkowych, stanowisko to powoduje konieczność zaliczenia dodatkowej pracy do doby urlopowej i rozliczenie w niej godzin nadliczbowych. Przyjmując konsekwentne stanowisko MRPiPS traktuje te nadgodziny jako dobowe, co jest działaniem prawidłowym z punktu widzenia podziału nadgodzin na doby pracownicze.

Przykład
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonuje pracę w systemie podstawowym w stałym rozkładzie czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.
W dniach od 11 do 15 stycznia 2021 r. pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym

Bez tytulu
Uw          urlop wypoczynkowy
W5        dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
WN        wolna niedziela

W czwartek 14 stycznia 2021 r. na polecenie pracodawcy pracownik rozpoczął wykonywanie pracy o godzinie 700 i pracował zgodnie z rozkładem czasu pracy do godziny 1600. Przyjmując stanowisko MRPiPS urlop wypoczynkowy należy przypisać do dób pracowniczych w związku z czym dobra pracownicza w środę rozpoczęła się o godzinie 800 i trwała do godziny 800 rano w czwartek. Rozpoczęcie przez pracownika pracy w czwartek o godzinie 700 spowodowało naruszenie normy 8 godzinnej w dobie pracowniczej przypadającej na środę. Pracownik za pracę w godzinie nadliczbowej zawnioskował o udzielenie w kolejnym miesiącu kalendarzowym czasu wolnego. 
Pracownik wynagradzany jest stałą stawką wynagrodzenia w wysokości: 3 000 zł. Wynagrodzenie za miesiąc styczeń 2021 r. wyniosło:
normalne wynagrodzenie za wykonywanie dodatkowej pracy w dniu 14 stycznia 2021 r.:
3 000 zł : 152 h (wymiar czasu pracy) = 19,74 zł

19,74 zł x 1 h = 19,74 zł
3 000 zł + 19,74 zł = 3 019,74 zł.

W tym samym stanowisku Ministerstwo odniosło się do kwalifikacji nadgodzin w dniach w których pracownik korzysta m.in. z opieki nad dzieckiem w wymiarze godzinowym (art. 188 K.p.) lub odbiera czas wolny za nadgodziny w wymiarze godzinowym.

Więcej dowiesz się z najnowszej publikacji:

wynagrodzenia zasilki 2021 place od a do z

Przy zakupie e-publikacji:
Darmowa aktualizacja na cały 2021 r.

Jeżek Przemysław