HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
wynagrodzenie czesc miesiaca jezek przemyslaw

Wynagrodzenie i chorobowe za część dniówki roboczej

Wynagrodzenie za pracę i świadczenie chorobowe za część dniówki roboczej


Zdarzają się sytuacje w których pracownicy po przepracowaniu kilku godzin zwalniają się z pracy i udają do lekarza i od tego samego dnia otrzymują zwolnienie lekarskie, pomimo tego, że przepracowali część dniówki roboczej.
W takiej sytuacji pracownikowi za taki dzień przysługuje zarówno wynagrodzenie za pracę (za godziny faktycznie przepracowane) jak i świadczenie chorobowe za pełny dzień. W sytuacji gdyby pracownik przepracował cały dzień i po pracy udał się do lekarza, który wystawiłby na ten sam dzień zwolnienie lekarskie wtedy świadczenie chorobowe za ten dzień pracownikowi nie przysługuje.

Zapamiętaj:
————————————
Przepisy ustawy zasiłkowej nie przewidują możliwości zmniejszania stawki dziennej zasiłku (wynagrodzenia chorobowego), pomimo przepracowania części dniówki roboczej. Dlatego też za taki dzień wypłaca się pełną stawkę.

Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy:
nie wyłączając dni wolnych od pracy (art. 11 ust. 4 ustawy zasiłkowej). Za jeden dzień choroby wypłaca się 1/30 część kwoty stanowiącej podstawę wymiaru zasiłku (art. 36 ust. 3 ustawy zasiłkowej).
Zasiłek chorobowy nie przysługuje:
za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia (art. 12 ust. 1 ustawy zasiłkowej).
Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną:
a za czas jej niewykonywania pracownik zachowuje do niego prawo tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią (art. 80 K.p.).
Jeśli pracownikowi niezdolnemu do pracy z powodu choroby wystawiono zwolnienie lekarskie obejmujące również dzień częściowo przepracowany i w związku z tym otrzyma on wynagrodzenie tylko za przepracowane godziny, to za ten dzień przysługuje mu również zasiłek chorobowy.

 

zus informacja removebg preview

„(…)
jeśli pracownik przepracował tylko część dnia ale otrzymał wynagrodzenie za pracę za cały dzień roboczy i od tego dnia ma orzeczoną niezdolność do pracy z powodu choroby, zasiłek chorobowy za ten dzień nie przysługuje. Tego dnia nie uznaje się za dzień niezdolności do pracy z powodu choroby, zatem nie wlicza się go do okresu zasiłkowego. Gdyby pracownik otrzymał wynagrodzenie jedynie za przepracowaną część dnia, w którym wystąpiła jego niezdolność do pracy z powodu choroby, to za taki dzień zasiłek chorobowy przysługiwałby.„.


Przykład
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości:
2 850 zł oraz dodatek stażowy w wysokości 20% płacy zasadniczej: 570 zł wypłacany w pełnej wysokości za okresy absencji spowodowanej chorobą lub opieką.

W dniu 15 lutego 2021 r. pracownik po przepracowaniu 3h udał się do lekarza i otrzymał zwolnienie lekarskie od 15 do 17 lutego 2021 r. (3 dni).
Za czas przepracowany w miesiącu lutym 2021 r. pracownik uzyskał wynagrodzenie w wysokości:

2 850 zł : 30 dni = 95 zł
95 zł x 3 dni niezdolności do pracy = 285 zł
2 850 zł – 285 zł = 2 565 zł wynagrodzenie za przepracowane dni
2 850 zł : 160 h = 17,81 zł

17,81 zł x 3h = 53,43 zł za 3h pracy w dniu 15 lutego 2021 r.
Razem:

2 618,43 zł (2 565 zł + 53,43 zł) + za 3 dni niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje świadczenie chorobowe oraz dodatek stażowy w wysokości: 570 zł.

 

Więcej nt. rozliczania za przepracowaną część miesiąca znajdziesz w najnowszym wydaniu:

wynagrodzenia zasilki 2021 place od a do z

Przy zakupie e-publikacji:
Darmowa aktualizacja na cały 2021 r.