HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
wynagrodzenie za prace przy absencji chorobowej

Wynagrodzenie i absencja chorobowa w miesiącu

Planowanie różnej liczby godzin w okresie rozliczeniowym a wysokość wynagrodzenia przy absencji chorobowej


Wątpliwość dotyczyła pracownika, który objęty jest 6 miesięcznym okresem rozliczeniowym przypadających na:

styczeń-czerwiec
lipiec-grudzień.
Wymiar czasu pracy dla okresu rozliczeniowego: styczeń-czerwiec 2021 r. wyniósł: 984 h
styczeń: 152 h
luty: 160 h
marzec: 184 h
kwiecień: 168 h
maj: 152 h
czerwiec: 168 h
W miesiącu maju 2021 r., zgodnie z przyjętym rozkładem czasem pracy pracownik miał zaplanowany 1 dzień pracy (4 maja) w wymiarze: 8 h. Od 5 do 31 maja 2021 r., na podstawie wniosku pracownika, wypłacono dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad dzieckiem
Pracownik wynagradzany jest stałą miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości: 4 000 zł.
Pracodawca za miesiąc maj wypłacił pracownikowi pełne miesięczne wynagrodzenie: 4 000 zł + zasiłek opiekuńczy w wysokości: 2 485,08 zł. Łączny przychód wyniósł: 6 485,08 zł.
Ze względu na to, iż łączny przychód pracownika był znacznie wyższy od miesięcznego wynagrodzenia, pracodawca miał wątpliwość czy dokonał rozliczenia prawidłowo.
Pytanie skierowano do Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
W stanowiskach z dnia 15 lipca 2021 r., wydanych dla HR Kadry i Płace Jeżek Przemysław:
MRPiT oraz PIP zgodnie uznały, iż rozliczenia dokonano w sposób prawidłowy, wskazując przy tym, że nie było podstaw prawnych do obniżenia wynagrodzenia za pracę.
Departament Prawa Pracy w Ministerstwie odniósł się również do stosowania w praktyce art. 129 § 5 ustawy kodeks pracy, zgodnie z którym:
jeżeli w danym miesiącu, ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie odrębnych przepisów; w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość tego wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do tego wymiaru czasu pracy.

Pełna treść dwóch stanowisk oraz praktyczne ich zastosowanie znajdziesz w kolejnej już 6 aktualizacji e-publikacji dostępnej w miesiącu sierpniu 2021 r.

kompendium

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace” to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.