HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
siła wyższa urlop opiekuńczy

Wysokość wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w związku z korzystaniem z urlopu opiekuńczego i zwolnienia tytułem działania siły wyższej 

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca tytułem korzystania z nowych zwolnień od pracy


Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (praca od poniedziałku do piątku po 8h) wynagradzany miesięczną stawką wynagrodzenia w stałej wysokości 5 160 zł.
W sierpniu 2023 r.:
1.
od 1 do 14 był niezdolny do pracy w związku z chorobą z zachowaniem prawa do wynagrodzenia chorobowego (14 dni)
2.
od 16 do 22 korzystał z urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni roboczych (art. 1731 k.p.)
3.
23 i 24 korzystał z 2 dni wolnych tytułem działania siły wyższej (art. 1481 k.p.)
4.
25 sierpnia nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron.

W jakiej wysokości przysługuje pracownikowi wynagrodzenie za sierpień 2023 r. ?
Wysokość wynagrodzenia wynikającą z umowy o pracę należy pomniejszyć o okresy niewykonywania pracy za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia.
1.
pomniejszenie za czas niezdolności do pracy
5 160 zł : 30 dni = 172 zł
172 zł x 14 dni niezdolności do pracy = 2 408 zł
2.
pomniejszenie za okres urlopu opiekuńczego
5 160 zł : 176 h = 29,32 zł
29,32 zł x 40 h (5 dni x 8 h) = 1 172,80 zł
3.
pomniejszenie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
5 160 zł : 176 h = 29,32 zł
29,32 zł x 32 h (godziny nieprzepracowane od 26 do 31 sierpnia zgodnie z rozkładem czasu pracy) = 938,24 zł
4.
zwolnienie tytułem działania siły wyższej
5 160 zł : 176 h = 29,32 zł
29,32 zł x 16 h (2 dni x 8h) = 469,12 zł
ł469,12 zł x 50% = 234,56 zł
Łącznie wynagrodzenie za pracę za sierpień 2023 r.:
5 160 zł – 2 408 zł – 1 172,80 zł – 938,24 zł – 234,56 zł = 406,40 zł
oraz wynagrodzenie chorobowe za 14 dni niezdolności do pracy.

Szkolenie z tej tematyki:
https://www.hrkadryiplace.pl/zmiany-w-rozliczaniu-wynagrodzen-zasilkow-macierzynskich-sila-wyzsza-urlop-opiekunczy-work-life-balance-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/