HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
wyrownanie wynagrodzenia do kwoty minimalnej

Wyrównanie wynagrodzenia do kwoty minimalnej

Kiedy należy wyrównać wynagrodzenie do kwoty minimalnej


Do ustalenia, czy w danym miesiącu pracownik miał zagwarantowaną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych (art. 6 ust. 4 ustawy). 
Wykaz taki znajduje się w załączniku do objaśnień formularzy statystycznych Z-06 i Z-03.
Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie bierze się pod uwagę:

  • nagrody jubileuszowej
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej
  • dodatku za staż pracy 

Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na:

  • terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub
  • rozkład czasu pracy

wynagrodzenie pracownika jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania, które wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia (art. 7 ust. 1-2 ustawy).


WAŻNE:

Zgodnie z powyższym przepisem typowe wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za pracę wypłaca się tylko i wyłącznie w sytuacji wystąpienia jednego z dwóch wskazanych powyżej przypadków.


Wyrównanie wynagrodzenia przy różnych absencjach

W sytuacji gdy wysokość wynagrodzenia za pracę, wynikająca z zawartej umowy o pracę, gwarantuje pracownikowi minimalne wynagrodzenie za pracę a nie otrzymał go w danym miesiącu w wyniku wystąpienia m.in. niezdolności do pracy, urlopem bezpłatnym czy stawiennictwem w sądzie, brak jest podstaw prawnych do jego uzupełnienia.
Wynagrodzenie określone w stałej stawce miesięcznej w przypadku nieobecności w pracy, za okres której pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, ulega obniżeniu (rozporządzenie MPiPS z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy). Wobec czego w wyniku wystąpienia absencji pracownik minimalnego wynagrodzenia za pracę nie otrzyma. Brak jest natomiast podstaw prawnych do tego, aby pracodawca miał obowiązek wypłacać wyrównanie, które przysługuje tylko i wyłącznie w sytuacjach wskazanych w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę a które wypłaca się z uwagi na:

  • terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub
  • rozkład czasu pracy.


Przykład
Pracownik wykonujący pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wynagradzany jest stawką minimalnego wynagrodzenia: 2 800 zł miesięcznie.
W dniach od 02 do 15 marca 2021 r. (14 dni) pracownik był niezdolny do pracy w związku z chorobą.
Wynagrodzenie za efektywną pracę w tym miesiącu wyniosło:
2 800 zł : 30 dni = 93,33 zł
93,33 zł x 14 dni = 1 306,62 zł
2 800 zł – 1 306,62 zł = 1 493,38 zł
Stawka godzinowa za efektywną pracę nie gwarantowała pracownikowi minimalnej stawki godzinowej:
2 800 zł : 184 h = 15,22 zł
1 493,38 zł :  104 h = 14,36 zł
14,36 zł – 15,22 zł = – 0,86 zł
W świetle przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu brak jest podstaw do wypłaty wyrównania.

 

Wszytko co powinieneś wiedzieć nt. „Wyrównywania wynagrodzenia do wysokości minimalnej” znajdziesz w najnowszej e-publikacji:

kompendium

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace” to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.