Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia po zmianach

14 września 2021
Kategoria: Aktualności

Skrócenie okresu wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia po zmianach od 1 stycznia 2022 r.


Zmiany:
Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 września 2021 r., poz. 1621).

Stan prawny do 31 grudnia 2021 r.:

Art. 8 ustawy zasiłkowej
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2:
Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy:
1)
w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
1a)
wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
2)
z powodu przebywania w:
a)
stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego
b)
szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych
3)
wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów.

nie dłużej jednak niż przez 182 dni
a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży nie dłużej niż przez 270 dni.

Zmiany od dnia 1 stycznia 2022 r.:

Art. 8 ustawy zasiłkowej
1)
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby:

  • nie dłużej jednak niż przez 182 dni
  • a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni.

2)
Za okres niezdolności do pracy lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 przypadający

po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni.

Nie dotyczy to
niezdolności do pracy, o której mowa:
w art. 11 ust. 2 pkt 2
powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów:

  • na dawców komórek, tkanek i narządów oraz
  • zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów
  • spowodowanej gruźlicą lub
  • występującej w trakcie ciąży

(art. 4 pkt 2 ustawy zmieniającej).

 

Komentarz:
91-dniowy limit będzie dotyczyć jedynie okresu niezdolności do pracy wykraczającej poza okres ubezpieczenia. Łącznie (licząc okres niezdolności do pracy w ubezpieczeniu i po jego ustaniu) z zasiłku chorobowego dany ubezpieczony będzie mógł korzystać dłużej niż przez 91 dni (np. przez 141 dni, tj. przez 50 dni w trakcie ubezpieczenia chorobowego i 91 dni po ustaniu ubezpieczenia), ale nie dłużej niż przez 182 dni (podstawowego okresu zasiłkowego).


Przykład
Z pracownikiem w wieku 29 lat zawarto umowę na czas określony do dnia 28 lutego 2021 r.. Pracownik stał się niezdolny do pracy od dnia 10 lutego 2021 r. i chorobowe trwać będzie do dnia 30 czerwca 2021 r. (140 dni).
Za okres:
od 10 do 28 lutego (18 dni) w czasie trwania zatrudnienia:
pracodawca wypłaci wynagrodzenie chorobowe
od 1 marca do 30 czerwca (122 dni) po ustaniu zatrudnienia:
zasiłek chorobowy wypłaci ZUS
Łącznie: 140 dni (18 dni + 122 dni).

Przykład
Z pracownikiem w wieku 29 lat zawarto umowę na czas określony do dnia 28 lutego 2022 r.. Pracownik stał się niezdolny do pracy od dnia 10 lutego 2022 r. i chorobowe trwać będzie do dnia 30 czerwca 2022 r. (140 dni).
Za okres:
od 10 do 28 lutego (18 dni) w czasie trwania zatrudnienia:
pracodawca wypłaci wynagrodzenie chorobowe
od 1 marca do 30 maja (91 dni) po ustaniu zatrudnienia:
zasiłek chorobowy wypłaci ZUS
Łącznie: 109 dni (18 dni + 91 dni).

 

Ważne:
Zasiłki oraz świadczenie rehabilitacyjne, do których prawo powstało przed dniem 1 stycznia 2022 r., wypłaca się w wysokości, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2022 r., za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy (art. 21 ustawy zmieniającej).

Zgodnie z powyższym:
jeżeli osoba nabyła prawo zasiłku chorobowego (po ustaniu zatrudnienia) przed dniem 1 stycznia 2022 r. i pobiera go nadal, to po zmianach zasiłek chorobowy nadal wypłacany będzie przez okres 182 i 270 dni.

Artykuł w PDF
(na dole strony: POBIERZ ARTYKUŁ)


Artykuł pochodzi z najnowszej e-Publikacji (ponad 510 stron)
„Rozliczania Zasiłków Chorobowych ze zmianami od 2022 r.”
dostępnej od dnia 15 września 2021 r.

 

e Kompendium Rozliczania Wynagrodzen i Zasilkow w 2021 roku 2

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

"HR Kadry i płace" to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zasilek chorobowy po ustaniu zatrudnienia jezek przemyslaw