HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
zasilek chorobowy po ustaniu zatrudnienia jezek przemyslaw

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia po zmianach

Skrócenie okresu wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia po zmianach od 1 stycznia 2022 r.


Zmiany:
Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 września 2021 r., poz. 1621).

Stan prawny do 31 grudnia 2021 r.:

Art. 8 ustawy zasiłkowej
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2:
Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy:
1)
w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
1a)
wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
2)
z powodu przebywania w:
a)
stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego
b)
szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych
3)
wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów.

nie dłużej jednak niż przez 182 dni
a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży nie dłużej niż przez 270 dni.

Zmiany od dnia 1 stycznia 2022 r.:

Art. 8 ustawy zasiłkowej
1)
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby:

  • nie dłużej jednak niż przez 182 dni
  • a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni.

2)
Za okres niezdolności do pracy lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 przypadający

po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni.

Nie dotyczy to
niezdolności do pracy, o której mowa:
w art. 11 ust. 2 pkt 2
powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów:

  • na dawców komórek, tkanek i narządów oraz
  • zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów
  • spowodowanej gruźlicą lub
  • występującej w trakcie ciąży

(art. 4 pkt 2 ustawy zmieniającej).

 

Komentarz:
91-dniowy limit będzie dotyczyć jedynie okresu niezdolności do pracy wykraczającej poza okres ubezpieczenia. Łącznie (licząc okres niezdolności do pracy w ubezpieczeniu i po jego ustaniu) z zasiłku chorobowego dany ubezpieczony będzie mógł korzystać dłużej niż przez 91 dni (np. przez 141 dni, tj. przez 50 dni w trakcie ubezpieczenia chorobowego i 91 dni po ustaniu ubezpieczenia), ale nie dłużej niż przez 182 dni (podstawowego okresu zasiłkowego).


Przykład
Z pracownikiem w wieku 29 lat zawarto umowę na czas określony do dnia 28 lutego 2021 r.. Pracownik stał się niezdolny do pracy od dnia 10 lutego 2021 r. i chorobowe trwać będzie do dnia 30 czerwca 2021 r. (140 dni).
Za okres:
od 10 do 28 lutego (18 dni) w czasie trwania zatrudnienia:
pracodawca wypłaci wynagrodzenie chorobowe
od 1 marca do 30 czerwca (122 dni) po ustaniu zatrudnienia:
zasiłek chorobowy wypłaci ZUS
Łącznie: 140 dni (18 dni + 122 dni).

Przykład
Z pracownikiem w wieku 29 lat zawarto umowę na czas określony do dnia 28 lutego 2022 r.. Pracownik stał się niezdolny do pracy od dnia 10 lutego 2022 r. i chorobowe trwać będzie do dnia 30 czerwca 2022 r. (140 dni).
Za okres:
od 10 do 28 lutego (18 dni) w czasie trwania zatrudnienia:
pracodawca wypłaci wynagrodzenie chorobowe
od 1 marca do 30 maja (91 dni) po ustaniu zatrudnienia:
zasiłek chorobowy wypłaci ZUS
Łącznie: 109 dni (18 dni + 91 dni).

 

Ważne:
Zasiłki oraz świadczenie rehabilitacyjne, do których prawo powstało przed dniem 1 stycznia 2022 r., wypłaca się w wysokości, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2022 r., za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy (art. 21 ustawy zmieniającej).

Zgodnie z powyższym:
jeżeli osoba nabyła prawo zasiłku chorobowego (po ustaniu zatrudnienia) przed dniem 1 stycznia 2022 r. i pobiera go nadal, to po zmianach zasiłek chorobowy nadal wypłacany będzie przez okres 182 i 270 dni.

Artykuł w PDF
(na dole strony: POBIERZ ARTYKUŁ)


Artykuł pochodzi z najnowszej e-Publikacji (ponad 510 stron)
„Rozliczania Zasiłków Chorobowych ze zmianami od 2022 r.”
dostępnej od dnia 15 września 2021 r.

 

e Kompendium Rozliczania Wynagrodzen i Zasilkow w 2021 roku 2

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace” to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.