HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
zglaszanie umowy o dzielo zmiany

Zgłaszanie umów o dzieło – Lista kontrolna

O czym należy pamiętać przy zgłaszaniu „Umów o dzieło”

Lista kontrolna
1.

Od 1 stycznia 2021 r. płatnicy składek oraz osoby fizyczne:
zawierając umowę o dzieło mają obowiązek zgłaszania jej do ZUS w terminie 7 dni od daty jej zawarcia
2.
Zgłoszeniu podlegają
tylko te umowy o dzieło, które zawarte zostały począwszy od 1 stycznia 2021 r. lub później

3.
Zgłoszeniu podlegają także umowy o dzieło zawierane w celach prywatnych, przez osoby fizyczne, niebędące płatnikami składek
4.
Zgłoszeniu nie podlegają
umowy o dzieło:

  • zawierane z własnym pracownikiem
  • wykonywane na rzecz własnego pracodawcy
  • wykonywane w obrocie b2b – zawarte z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności
  • z których podatki są opłacane poza granicami naszego kraju, zawierane z osobami, które zamieszkują i wykonują dzieło poza Polską

5.
Obowiązkowi zgłaszania umów o dzieło nie podlegają osoby prawne (np. spółki kapitałowe) oraz inne jednostki organizacyjne, jeżeli nie są płatnikami składek (fundacje, stowarzyszenia)
6.
Zgłoszenie umowy o dzieło dokonywane jest na formularzu ZUS RUD, określonym w rozporządzeniu z 20 grudnia 2020 r.w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
7.
Obowiązek zgłoszenia umowy o dzieło obejmuje umowę bez względu na to czy została zawarta ustnie czy w formie pisemnej
8.
Formularz RUD przekazuje się do ZUS w formie elektronicznej, poprzez PUE ZUS, albo w formie dokumentu papierowego.

Zapamiętaj:
Korekta zgłoszenia umowy o dzieło:
Formularz RUD służy także do korekty dokonanego zgłoszenia. Polega ono na złożeniu nowego dokumentu (RUD) zawierającego poprawne informacje, z zaznaczeniem opcji „korekta zgłoszenia”.
 Przyczyną korekty mogą być popełnione w trakcie zgłoszenia błędy, ale i zmiana danych lub zmiany dotyczące treści zawartej umowy o dzieło w tym jej przedmiotu. Korektę składa zamawiający dzieło (płatnik, osoba fizyczna).
Jeżeli przykładowo tuż po zawarciu umowy o dzieło płatnik składek zgłosił do ZUS taką umowę zmianie uległ termin rozpoczęcia wykonywania dzieła, płatnik powinien dokonać stosownej korekty (w ciągu 7 dni od zaistnienia zmian bądź stwierdzenia nieprawidłowości).

Obowiązkowe pole o nazwie „Data rozpoczęcia wykonywania dzieła”:
ZUS wyjaśnia, że jeśli strony nie ustaliły tej daty, w tym miejscu należy wpisać datę zawarcia umowy.

Pole „Data zakończenia wykonywania dzieła”:
ZUS wyjaśnia, że jest to pole nieobowiązkowe, w przypadku gdy umowa została zawarta „na czas nieokreślony”. Choć do wymaganych przez kodeks cywilny cech umowy o dzieło nie należy także data oddania dzieła, to jednak zazwyczaj jest ona oznaczona.

Cykliczne zawieranie umów o dzieło z tą samą osobą:
Jeśli z daną osobą cyklicznie zawierane są umowy o dzieło, należy zgłosić do ZUS każdą taką umowę, która jest zawarta począwszy od 1 stycznia 2021 r.

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace” to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.