HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

ZUS wyjaśnia jak wypłacać zasiłek macierzyński po zmianach w 2023 r.

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – zwana dalej ustawą zasiłkową.
Stan prawny od 26 kwietnia 2023 r.
art. 30a ust. 1 – 3 ustawy zasiłkowej
Ubezpieczona – matka dziecka:
nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, z wyłączeniem okresu, o którym mowa w art. 1821a § 4 Kodeksu pracy, przysługującego ojcu dziecka (9 tygodni urlopu rodzicielskiego)
. W przypadku złożenia takiego wniosku, ubezpieczona może dzielić się z ubezpieczonym – ojcem dziecka korzystaniem z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego albo jego części, z wyłączeniem okresu o którym mowa w art. 1821a § 4 Kodeksu pracy.

zus informacja removebg preview

ZUS w wydanym stanowisku dla HR Kadry i Płace, wskazał, że jednym z dokumentów, na podstawie którego pracodawca ojca dziecka wypłaci 81,5% za okres urlopu rodzicielskiego po decyzji rodziców o podziale urlopu w wymiarze 32 tyg, po wcześniejszej deklaracji matki o wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze jest cyt. „zaświadczenie płatnika zasiłku o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną matkę dziecka, okresie przysługującego jej zasiłku macierzyńskiego oraz stawce procentowej, w jakiej zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej matce dziecka”

Art. 31 ust. 3 – 4 ustawy zasiłkowej
W przypadku wniosku, o którym mowa w art. 30a, miesięczny zasiłek macierzyński za cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego wynosi 81,5% podstawy wymiaru zasiłku.
W przypadku niewykorzystania w pierwszym roku życia dziecka ani jednego dnia zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w wysokości 81,5%, przysługuje jednorazowe wyrównanie pobranego zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru zasiłku. Jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego następuje na wniosek ubezpieczonego.

zus informacja removebg preview

ZUS w wydanym stanowisku dla HR Kadry i Płace, wskazał, że cyt.: „roszczenie o wyrównanie wypłaconego zasiłku macierzyńskiego przedawni się po upływie 6 miesięcy od ostatniego o dnia pierwszego roku dziecka”

Szczegółowe omówienie dwóch stanowisk na najbliższym szkoleniu

podstawa wymiaru świadczeń chorobowych