HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Ustawa o PDOF 22

Zwrot zryczałtowanego podatku dla emerytów i rencistów

Zwrot nadpłaconego zryczałtowanego podatku 10% emerytów i rencistów i osób uzyskujących nauczycielskie  świadczenia kompensacyjne


Jak informowaliśmy
art. z dnia 30 maja 2022 r.:
https://www.hrkadryiplace.pl/emeryt-rencista-nauczyciel-kompensacyjne-pdof-zmiany-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/
Wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty: 4 500 zł. Zwolnieniem objęte są świadczenia otrzymywane również przez osoby uzyskujące nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Zmiana ta dotyczy dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r. (art. 18 ust. 1 ustawy zmieniającej ustawę o PDOF).
W świetle powołanych przepisów pojawiły się wątpliwości, w jaki sposób podatnik emeryt lub rencista może odzyskać podatek zryczałtowany, jeżeli został rozliczony przed zmianą przepisów od kwoty świadczenia powyżej 3 000 zł a nieprzekraczającej
4 500 zł ?

MF


(…)
uzasadniona wydaje się być możliwość wystąpienia o stwierdzenie nadpłaty przez podatnika. Podatnikowi (emeryt, rencista) przysługuje możliwość wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Zgodnie bowiem z art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej: jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku (…).
Pełna treść stanowiska:
https://eureka.mf.gov.pl/informacje/podglad/501753

Jeżek Przemysław