HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 62

Dodatkowe przerwy w pracy po nowelizacji KP

Dodatkowe przerwy w pracy po nowelizacji ustawy Kodeks pracy

Aktualny stan prawny:
art. 134 K.p.
Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy.

Po zmianach:
art. 134 K.p.
§ 1.
Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika:

1)
wynosi co najmniej 6 godzin
pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej
co najmniej 15 minut
2)

jest dłuższy niż 9 godzin
pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy trwającej
co najmniej 15 minut
3)

jest dłuższy niż 16 godzin
pracownik ma prawo do kolejnej przerwy w pracy trwającej
co najmniej 15 minut.
§ 2.
Przerwy, o których mowa w § 1, wlicza się do czasu pracy.

W ramach zawartego porozumienia partnerzy społeczni uznali potrzebę wprowadzenia w Kodeksie pracy dodatkowej przerwy od pracy wliczanej do czasu pracy. Strony Porozumienia wyraziły zgodę na wprowadzenie do Kodeksu pracy:
1)
drugiej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy, jeżeli dobowy wymiar pracy pracownika jest dłuższy niż 9 godzin pracy
2)
trzeciej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika jest dłuższy niż 16 godzin. Realizacją tego Porozumienia jest proponowana zmiana art. 134 Kodeksu pracy, zgodnie z którą, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika:
1)
wynosi co najmniej 6 godzin – pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut
2)
jest dłuższy niż 9 godzin – pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut
3)
jest dłuższy niż 16 godzin – pracownik ma prawo do kolejnej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut.
Przerwy te wlicza się do czasu pracy.

Jeżek Przemysław
Oferta szkoleń
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/