HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 9

Kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w miesiącu kalendarzowym

Kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w miesiącu kalendarzowym

Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym następuje kilkukrotnie wypłata wynagrodzenia (w różnych terminach) to rozliczenia:
1)
składek na ubezpieczenia społeczne
2)
składki na ubezpieczenie zdrowotne
3)
ulgi dla pracowników oraz
4)
zaliczki na podatek dochodowy
należy dokonać od łącznej kwoty uzyskanego – w danym miesiącu – przychodu (narastająco). Unikniemy w ten sposób różnic w kwotach wykazywanych w deklaracjach rozliczeniowych do ZUS w systemie „Płatnik” w którym rozliczeń dokonujemy od łącznej kwoty uzyskanego przychody w danym miesiącu kalendarzowym. Zaliczka na podatek dochodowy powinna zostać rozliczona od łącznie uzyskanego przychodu.

Przykład
Pracownikowi (wiek 28 lat, nie jest uczestnikiem PPK) zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy u którego stosujemy:

podstawowe koszty uzyskania:     
250 zł
kwotę zmniejszająca podatek:                   
300 zł
w miesiącu lipcu 2022 r. wypłacono:
5 lipca 2022 r.
należne wynagrodzenie za miesiąc czerwiec 2022 r. w wysokości: 4 000 zł
Podstawa wymiaru składek E-R-CH:
4 000 zł

razem składki: 548,40 zł
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej:
4 000 zł – 548,40 zł = 3 451,60 zł

składka zdrowotna: 310,64 zł
Podstawa do opodatkowania:
4 000 zł – 250 zł – 548,40 zł = 3 202 zł

3 202 zł x 12% – 300 zł = 84 zł
Do wypłaty:
3 056,96 zł (4 000 zł – 548,40 zł – 310,64 zł – 84 zł).
11 lipca 2022 r.
premię regulaminową w wysokości: 2 000 zł
Podstawa wymiaru składek E-R-CH:
4 000 zł + 2 000 zł = 6 000 zł

razem składki: 822,60 zł – 548,40 zł = 274,20 zł
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej:
[(4 000 zł + 2 000 zł) – 822,60 zł] = 5 177,40 zł

5 177,40 zł x 9 % = 465,97 zł
składka zdrowotna: 465,97 zł – 310,64 zł = 155,33 zł
Podstawa do opodatkowania (bez ulgi dla klasy średniej)
6 000 zł – 250 zł – 822,60 zł = 4 927 zł

4 927 zł x 12% – 300 zł = 291 zł – 84 zł = 207 zł
Do wypłaty:
1 363,47 zł (2 000 zł – 274,20 zł – 155,33 zł – 207 zł).
20 lipca 2022 r.
premię w wysokości: 1 000 zł
Podstawa wymiaru składek E-R-CH:
4 000 zł + 2 000 zł + 1 000 zł = 7 000 zł

razem składki: 959,70 zł – 548,40 zł – 274,20 zł –  zł = 137,10 zł
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej:
(4 000 zł + 2 000 zł + 1 000 zł) – 959,70 zł = 6 040,30 zł x 9 % = 543,63 zł

składka zdrowotna: 543,63 zł – 310,64 zł – 155,33 zł = 77,66 zł
Podstawa do opodatkowania (bez ulgi dla klasy średniej)
7 000 zł – 250 zł – 959,70 zł = 5 790 zł

5 790 zł x 12% – 300 zł = 395 zł – 84 zł – 207 zł = 104 zł
Do wypłaty:
681,24 zł (1 000 zł – 137,10 zł – 77,66 zł – 104 zł).
Łącznie w danym miesiącu kalendarzowym:
Przychód ze stosunku pracy:
7 000 zł (4 000 zł + 2 000 zł + 1 000 zł)

Składki na ubezpieczenia społeczne:
E-R-CH:

959,70 (548,40 zł + 274,20 zł + 137,10 zł)
Składka na ubezpieczenie zdrowotne:
543,63 zł (310,64 zł + 155,33 zł + 77,66 zł)

Zaliczka na podatek dochodowy:
395 zł (84 zł + 207 zł + 104 zł)

Do wypłaty:
5 101,67 zł (3 056,96 zł + 1 363,47 zł + 681,24 zł).

kilka

Przykład do pobrania w PDF:
„Pobierz artykuł” (poniżej)

Rozliczanie wynagrodzeń w 2023 r.:
https://www.hrkadryiplace.pl/produkt/rozliczanie-wynagrodzen-lista-plac-place-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/

Szkolenia:
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/