HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w 2024 r.

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi
od 1 stycznia 2024 r. 
4 242 zł               
od 1 lipca 2024 r.
4 300 zł      

Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1893).

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia (art. 45 ust. 1 ustawy zasiłkowej).
Od 1 stycznia 2024 r.
[4 242 zł – (4 242 zł x 13,71%)] = 4 242 zł – 581,58 zł = 3 660,42 zł
3 660,42 zł : 30 dni = 122,01 zł

122,01 zł x 80% = 97,61 zł
Od 1 lipca 2024 r.
[4 300 zł – (4 300 zł x 13,71%)] = 4 300 zł – 589,53 zł = 3 710,47 zł
3 710,47 zł : 30 dni = 123,68 zł

123,68 zł x 80% = 98,94 zł

Przykład
Pracownik (wiek 32 lata) zatrudniony od 10 grudnia 2020 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem w wysokości płacy minimalnej obowiązującej w roku kalendarzowym, choruje od 28 grudnia 2023 r. do 5 stycznia 2024 r.
Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego wyniesie
od 28 do 31 grudnia 2023 r. (4 dni)
[3 600 zł – (3 600 zł x 13,71%)] = 3 600 zł – 493,56 zł = 3 106,44 zł

3 106,44 zł : 30 dni = 103,55 zł
103,55 zł x 80% = 82,84 zł
82,84 zł x 4 dni = 331,36 zł.
od 1 do 5 stycznia 2024 r. (5 dni)
[4 242 zł – (4 242 zł x 13,71%)] = 4 242 zł – 581,58 zł = 3 660,42 zł

3 660,42 zł : 30 dni = 122,01 zł
122,01 zł x 80% = 97,61 zł
97,61 zł x 5 dni = 488,05 zł.

Pkt 318 komentarza do ustawy zasiłkowej
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy wraz ze składnikami, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku, nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników, po pomniejszeniu o kwotę 13,71%. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty te ulegają odpowiednio zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

O powyższym stanowisko ZUS pisaliśmy w art. z 3 października 2023 r. 
Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych nie zawsze podlega uzupełnianiu do minimalnej
https://www.hrkadryiplace.pl/minimalna-podstawa-wymiaru-swiadczen-chorobowych-uzupelnianie-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/

Najniższa podstawa a zmiana wymiaru etatu

Przykład
Pracownik zatrudniony w wymiarze 3/4 etatu, stałe miesięczne wynagrodzenie 3 000 zł, stał się niezdolny do pracy w okresie od 24 stycznia do 5 lutego 2024 r. Na podstawie zawartego porozumienia zmieniającego od 1 lutego 2024 r. zmieniono wymiar etatu do pełnego i podwyższono wynagrodzenie do poziomu 6 500 zł.

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego wyniesie
od 24 do 31 stycznia 2024 r. (8 dni)
[3 000 zł – (3 000 zł x 13,71%)] = 3 000 zł – 411,30 zł = 2 588,70 zł

2 588,70 zł : 30 dni = 86,29 zł
86,29 zł x 80% = 69,03 zł
69,03 x 8 dni = 552,24 zł
od 1 do 5 lutego 2024 r. (5 dni)
[4 242 zł – (4 242 zł x 13,71%)] = 4 242 zł – 581,58 zł = 3 660,42 zł

3 660,42 zł : 30 dni = 122,01 zł
122,01 zł x 80% = 97,61 zł
97,61 zł x 5 dni = 488,05 zł.
W sytuacji, gdy pracownik kontynuować będzie zwolnienie lekarskie bez dnia przerwy, podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego nie ulegnie zmianie.

Ważne
Zgodnie ze stanowiskiem ZUS w sytuacji gdy bez dnia przerwy nastąpi zmiana rodzaju wypłacanego świadczenia chorobowego(np. po zasiłku chorobowym wypłacany będzie zasiłek macierzyński lub opiekuńczy) to zmiana w tym okresie wymiaru czasu pracy powoduje ustalenie podstawy wymiaru na nowo.

Jeżek Przemysław
Szkolenia
https://www.hrkadryiplace.pl/category/szkolenia/najblizsze-szkolenia/

wynagrodzenia i zasiłki w 2024