HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
www.hrkadryiplace.pl 3

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych nie zawsze podlega uzupełnianiu do minimalnej

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych nie zawsze podlega uzupełnieniu do minimalnej

Podstawa wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia (art. 45 ust. 1 ustawy zasiłkowej).
Od 1 stycznia 2023 r.
minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi
3 490 zł
od 1 lipca 2023 r. 3 600 zł
Od 1 stycznia 2024 r.
minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4 242 zł               
od 1 lipca 2024 r. 4 300 zł               
Od 1 lipca 2023 r.:
[3 600 zł – (3 600 zł x 13,71%)] = 3 600 zł – 493,56 zł = 3 106,44 zł
3 106,44 zł : 30 dni = 103,55 zł
103,55 zł x 80% = 82,84 zł
Od 1 stycznia 2024 r.:
[4 242 zł – (4 242 zł x 13,71%)] = 4 242 zł – 581,58 zł = 3 660,42 zł
3 660,42 zł : 30 dni = 122,01 zł
122,01 zł x 80% = 97,61 zł

Przykład
Pracownik (wiek 32 lata) zatrudniony od 10 grudnia 2020 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w zawartej umowie o pracę ma określone wynagrodzenie za pracę w wysokości płacy minimalnej obowiązującej w danym roku kalendarzowym. Pracownik choruje od 28 czerwca do 5 lipca 2023 r.
Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego wyniesie:
od 28 do 30 czerwca 2023 r. (3 dni):
[3 490 zł – (3 490 zł x 13,71%)] = 3 490 zł – 478,48 zł = 3 011,52 zł
3 011,52 zł : 30 dni = 100,38 zł
100,38 zł x 80% = 80,30 zł
80,30 x 3 dni = 240,90 zł.
od 1 do 5 lipca 2023 r. (5 dni):
[3 600 zł – (3 600 zł x 13,71%)] = 3 600 zł – 493,56 zł = 3 106,44 zł
3 106,44 zł : 30 dni = 103,55 zł
103,55 zł x 80% = 82,84 zł
82,84 zł x 5 dni = 414,20 zł.

pkt 318 komentarza do ustawy zasiłkowej
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy wraz ze składnikami, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku, nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników, po pomniejszeniu o kwotę 13,71%. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty te ulegają odpowiednio zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Przykład
Pracownik zatrudniony od 1 stycznia 2023 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w zawartej umowie o pracę ma określone wynagrodzenie za pracę w wysokości płacy minimalnej obowiązującej w danym roku kalendarzowym + 10% dodatek stażowy nie pomniejszany za okres wypłaty wynagrodzenia i zasiłku chorobowego.
Pracownik choruje od 28 czerwca do 5 lipca 2023 r.
Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego wyniesie:
od 28 do 30 czerwca 2023 r. (3 dni):
[3 490 zł – (3 490 zł x 13,71%)] = 3 490 zł – 478,48 zł = 3 011,52 zł
Dodatek stażowy nie wliczany do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego
3 011,52 zł : 30 dni = 100,38 zł
100,38 zł x 80% = 80,30 zł
80,30 x 3 dni = 240,90 zł
od 1 do 5 lipca 2023 r. (5 dni):
[3 490 zł – (3 490 zł x 13,71%)] = 3 490 zł – 478,48 zł = 3 011,52 zł
Dodatek stażowy nie wliczany do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego
3 011,52 zł : 30 dni = 100,38 zł
100,38 zł x 80% = 80,30 zł
80,30 x 3 dni = 240,90 zł.
Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego nie ulega podwyższeniu. Wynagrodzenie wraz z dodatkiem stażowym wynosi 3 490 zł + 349 zł = 3 839 zł > 3 600 zł (minimalne wynagrodzenie od 1 lipca 2023 r.).

Ważne
podstawa wymiaru świadczeń chorobowych z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia (art. 45 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Nie ma przy tym znaczenia, że „dodatek stażowy” nie jest wliczany do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przed podwyższeniem podstawy do najniższej (3 600 zł po odliczeniu 13,71% kwota 3 106,44 zł), należy ustalić „hipotetyczną podstawę wymiaru”, w której zostanie uwzględniony (dodatek stażowy) pomimo, iż składnik ten nie jest przyjmowany do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych. Jeżeli łącznie z dodatkiem stażowym kwota wyniesie tyle ile najniższa podstawa wymiaru to do wyliczenia wysokości świadczenia chorobowego przyjmuje się kwotę faktycznej podstawy wymiaru tj. 3 011,52 zł (przykład). 

Powyższe potwierdza ZUS w komentarzu do ustawy zasiłkowej
pkt 318 komentarza
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy wraz ze składnikami, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku, nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników, po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą stopie procentowej składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej ze środków (…)

Najbliższe szkolenie z tej tematyki
20 października 2023 r.
https://www.hrkadryiplace.pl/szk_stacjonarn/podstawa-wymiaru-swiadczen-chorobowych-pracownikow-i-zleceniobiorcow-zmiana-stanowiska-zus-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/