HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
koszty autorskie 50

Obniżenie składki zdrowotnej przy kosztach 50%

Obowiązek pomniejszenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przy kosztach autorskich 50%

O obowiązku obniżenia składki zdrowotnej 9% do wysokości zaliczki na podatek dochodowy według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2021 r. pisaliśmy w art. z dnia 6 października 2021 r.:
https://www.hrkadryiplace.pl/skladka-zdrowotna-do-wysokosci-zaliczki-na-podatek-polski-lad/

Pracownik otrzymujący przychody ze stosunku pracy z zastosowaniem kosztów autorskich 50% objęty jest również prawem do zastosowania tzw. „ulgi dla klasy średniej”. Z wyliczeń wynika, że przy wysokich wynagrodzeniach powstanie obowiązek obniżenia składki zdrowotnej po zmianach od 1 stycznia 2022 r.

Przykład
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (29 lat) uzyskał w miesiącu marcu 2022 r. wynagrodzenie w wysokości: 7 500 zł. Do wynagrodzenia stosowane są 50% kup oraz kwota zmniejszająca podatek 425 zł.

Podstawa ZUS:
7 500 zł

Razem składki: E-R-CH:
1 028,25 zł
Podstawa zdrowotna:
7 500 zł – 1 028,25 zł = 6 471,75 zł

Zdrowotna: 582,46 zł   506,36 zł
Ulga:
(7 500 zł x 6,68% – 380,50 zł) / 0,17 = 708,82 zł
Koszty uzyskania:
50% = 7 500 zł – 1 028,25 zł = 6 471,75 zł x 50% = 3 235,88 zł
Podstawa do opodatkowania:

7 500 zł – 3 235,88 zł – 1 028,25 zł – 708,82 zł = 2 527 zł
2 527 zł x 17% – 425 zł = 5 zł

Zaliczka na podatek na dzień 31 grudnia 2021 r.:
7 500 zł – 3 235,88 zł – 1 028,25 zł = 3 236  zł
3 236 zł x 17% – 43,76 zł = 506,36 zł

Składka zdrowotna: 582,46 zł
ulega obniżeniu do wysokości zaliczki na podatek na dzień 31 grudnia 2021 r.:
506,36 zł
Do wypłaty: 7 500 zł – 1 028,25 zł – 506,36 zł – 5 zł = 5 960,39 zł

Jeżek Przemysław