HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
okres zasilkowy zmiaany 2022

Okres zasiłkowy po przerwie krótszej niż 60 dni

Okres zasiłkowy „po przerwie krótszej niż 60 dni kalendarzowych”
na przełomie roku kalendarzowego

Ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 września 2021 r., poz. 1621), po zmianach od dnia 1 stycznia 2022 r.:
art. 9 ust. 2 ustawy zasiłkowej (ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) otrzymuje brzmienie:
Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy
wystąpiła w trakcie ciąży.

Więcej na ten temat:
https://www.hrkadryiplace.pl/okresy-zasilkowe-zmiany-2022-jezek-przemyslaw-hrkadryiplace/

Przykład
Pracownik w wieku 37 lat przebywał na zwolnieniu lekarskim do dnia 25 grudnia 2021 r. (175 dni). Po odzyskaniu zdolności do pracy i przepracowaniu kilku dni ponownie stał się niezdolny do pracy z powodu innej choroby i otrzymał zwolnienie lekarskie na okres od 5 do 20 stycznia 2022 r. (16 dni).

Pracownik nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego za 7 dni niezdolności do pracy tj. za okres od 5 do 11 stycznia 2022 r. Ponowna niezdolność do pracy powstała (pomimo innej choroby) po przerwie krótszej niż 60 dni kalendarzowych. Oznacza to, że poprzedni okres niezdolności do pracy 175 dni wliczony zostanie do tego samego okresu zasiłkowego:
182 dni – 175 dni = 7 dni.
 Za pozostały okres pracownik może wnioskować o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

Przykład
Pracownik w wieku 27 lat w 2022 r. chorował:

50 dni kalendarzowych
powrócił do pracy na 32 dni i ponownie zachorował:

100 dni kalendarzowych
powrócił do pracy na 44 dni i ponownie zachorował:

40 dni kalendarzowych.
Ze względu na brak przerwy pomiędzy niezdolnościami do pracy wynoszącej co najmniej 61 dni kalendarzowych, pracownik w trzecim okresie niezdolności do pracy, nabył prawo do zasiłku chorobowego za 32 dni. Poprzednie niezdolności do pracy należy wliczyć do jednego okresu zasiłkowego wynoszącego 182 dni.
 Za pozostały okres pracownik może wnioskować o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace” to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.