HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
zasilek chorobowy

Okres zasiłkowy stanowisko ZUS

Brak przerwy co najmniej 61 dni kalendarzowych w niezdolności do pracy
Stanowisko ZUS

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy zasiłkowej, w artykule z dnia 23 listopada 2021 r. informowaliśmy o sytuacji w której po zmianach pracownik (zleceniobiorca) może pozostać bez prawa do świadczeń chorobowych.
https://www.hrkadryiplace.pl/brak-przerwy-w-niezdolnosci-pracy-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/

W przedstawiony przypadku była zgodność co do interpretacji zmienionego artykułu art. 9 ust. 2 ustawy zasiłkowej z brzmienia którego wynika, że: do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży (art. 4 pkt 3 ustawy zmieniającej).

Ustawa zmieniająca wprowadziła jeden przepis przejściowy:
zasiłki oraz świadczenie rehabilitacyjne, do których prawo powstało przed dniem 1 stycznia 2022 r., wypłaca się w wysokości, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2022 r., za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy (art. 21 ustawy zmieniającej).
Przepis przejściowy nie dotyczy jednak sytuacji w której pracownik zakończył zwolnienie lekarskie np. w miesiącu grudniu 2021 r. (grypa) i stał się ponownie niezdolny do pracy w miesiącu styczniu 2022 r. (kwarantanna). Zgodnie ze zmienionym przepisem art. 9 ust. 2 ustawy zasiłkowej, brak przerwy co najmniej 61 dni kalendarzowych, powoduje, iż grudniowa niezdolność do pracy powinna zostać wliczona do jednego okresu zasiłkowego.

W odpowiedzi dla Gazety Prawnej:

wydanie z 20 stycznia 2022 r. która również prezentowała takie samo stanowisko
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/58323,20-stycznia-2022/73995,Ubezpieczenia-i-swiadczenia/774557,Okres-zasilkowy-na-przelomie-roku-jest-obliczany-na-starych-zasadach.html)
ZUS uznał, że w takiej sytuacji zastosowanie znajdą poprzednie przepisy prawne, zgodnie z którymi przy niezdolności do pracy w miesiące styczniu 2022 r. pracodawca otwiera nowy okres zasiłkowy 182 dni.

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i Płace”
to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera
otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany
o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.