HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 49

PIT-11 dla Kierowcy w przewozach międzynarodowych

Wykazanie przychodów w PIT-11 Kierowcy w przewozach międzynarodowych

Przykład
Pracownik (wiek 32 lata) zatrudniony w firmie transportowej w dniach od 7 do 15 sierpnia 2022 r. wykonywał przewóz dwustronny. Przewoził towar z Polski z kolejnym załadunkiem w Niemczech i rozładunkiem we Francji. Kolejny załadunek we Francji z przewozem do Polski. Łączne wynagrodzenie pracownika za miesiąc sierpień wyniosło: 6 250 zł.
U pracownika stosowane są podstawowe KUP: 250 zł oraz kwota zmniejszająca podatek: 300 zł. Pracownik nie jest uczestnikiem PPK. Do rozliczenia wynagrodzenia pracodawca przyjął państwo docelowe: Francja. Łączna liczba dni pobytu pracownika za granicą wyniosła 8 dni.
Dieta Francja: 50 euro
średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu: 4,25 zł (hipotetyczny kurs).
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne:
równowartość diet za każdy dzień pobytu za granicą:

50 euro x 8 dni x 4,25 zł = 1 700 zł.
Wynagrodzenie po odliczeniu równowartości diet:
6 250 zł – 1 700 zł = 4 550 zł
4 550 zł < 5 922 zł
Przychód do opodatkowania:
50 euro x 30% x 8 dni x 4,25 zł = 510 zł

6 250 zł – 510 zł = 5 740 zł.

Zapamiętaj:
Kwoty 30% równowartości diety za każdy dzień pobytu pracownika za granicą jako przychód zwolniony z opodatkowania nie wykazuje się w informacji PIT-11(29)

Rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi w miesiącu sierpniu 2022 r. (należne za miesiąc lipiec 2022 r.)

LISTA 1

Przychód opodatkowany:
5 740 zł

składki na FUS (odliczone): 
786,95 zł

koszty uzyskania:
250 zł

składka zdrowotna (9%):
459,91 zł

zaliczka na podatek:
264 zł

11

2

Jeżek Przemysław
Oferta szkoleń
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/