HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
rozliczenie wynagrodzenia kierowcy zmiany

Wynagrodzenie kierowcy po zmianach od 19 sierpnia 2023 r.

Rozliczenie podatkowo – składkowe wynagrodzenia Kierowcy w przewozach międzynarodowych po zmianach od 19 sierpnia 2023 r.

O zmianach w rozliczaniu wynagrodzeń kierowców pisaliśmy szerzej w art. z 31 lipca 2023 r.:
https://www.hrkadryiplace.pl/rozliczanie-wynagrodzen-kierowcow-zmiany-przewozy-miedzynarodowe-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/

Przykład
Pracownik (wiek 32 lata) w dniach od 8 do 15 lipca 2023 r. (8 dni) wykonywał przewóz dwustronny do Francji. Za pracę w Polsce wynagrodzenie wyniosło 4 000 zł za pracę we Francji 3 250 zł. Łączne wynagrodzenie 7 250 zł. U pracownika stosowane są podstawowe KUP w wysokości 250 zł oraz kwota zmniejszająca podatek 300 zł. Pracownik nie jest uczestnikiem PPK. Dieta Francja 55 euro, średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu: 4,55 zł (hipotetyczny kurs).

Aktualny stan prawny
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne:
równowartość diet za każdy dzień pobytu za granicą:

55 euro x 8 dni x 4,55 zł = 2 002 zł.
Wynagrodzenie po odliczeniu równowartości diet:
7 250 zł – 2 002 zł = 5 248 zł
5 248 zł < 6 935 zł
Przychód do opodatkowania:
55 euro x 30% x 8 dni x 4,55 zł = 600,60 zł

3 250 zł – 600,60 zł = 2 649,40 zł.
4 000 zł + 2 649,40 zł = 6 649,40 zł

Rozliczenie lista płac kierowca w przewozach międzynarodowych przez zmianą

Po zmianach od 19 sierpnia 2023 r.
Pracownik (wiek 32 lata) w dniach od 8 do 15 lipca 2023 r. (8 dni) wykonywał przewóz dwustronny do Francji. Za pracę w Polsce wynagrodzenie wyniosło: 4 000 zł za pracę we Francji: 3 250 zł. Łączne wynagrodzenie: 7 250 zł. U pracownika stosowane są podstawowe KUP w wysokości 250 zł oraz kwota zmniejszająca podatek: 300 zł. Pracownik nie jest uczestnikiem PPK. Dieta 60 euro, średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu: 4,55 zł (hipotetyczny kurs).

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne:
równowartość diet za każdy dzień pobytu za granicą:

60 euro x 8 dni x 4,55 zł = 2 184 zł.
Wynagrodzenie po odliczeniu równowartości diet:
7 250 zł – 2 184 zł = 5 066 zł
5 066 zł < 6 935 zł
Przychód do opodatkowania:
20 euro
x 8 dni x 4,55 zł = 728 zł

3 250 zł – 728 zł = 2 522 zł.
4 000 zł + 2 522 zł = 6 522 zł 

Rozliczenie lista płac kierowca przewozy międzynarodowe po zmianach od 19 sierpnia 2023 r.

Przemysław Jeżek
Szkolenia:
https://www.hrkadryiplace.pl/kierowca-przewozy-miedzynarodowe-rozliczanie-wynagrodzen-kierowcow-pakiet-mobilnosci-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/